Vernieuwd Handboek Houtskeletbouw 100% toekomstbestendig

ISSO en Centrum Hout hebben een nieuwe versie ontwikkeld van het Handboek Houtskeletbouw. Het boek is al decennia een belangrijk naslagwerk over houtskeletbouw in Nederland. Vanwege de voortschrijdende stand van de techniek, veranderende regelgeving, en het feit dat de laatste update uit 2012 stamde, was een herziening noodzakelijk. Nieuwe onderwerpen in het boek zijn onder meer circulair, biobased en aardbevingsbestendig bouwen.
 
 

Het vernieuwde Handboek Houtskeletbouw geeft handvatten voor ontwerpen, detailleren, prefabriceren en bouwen in houtskeletbouw en daarmee ook lichte bouwmethoden. Dit handboek vormt de basis voor het verantwoord toepassen van deze bouwmethode in alle voorkomende situaties. De kennis en voorbeelden zijn geschikt voor uiteenlopende opgaven, variërend van zeer eenvoudig tot zeer complex.

Zeer energie-efficiënt

De aandacht voor duurzaam bouwen groeit. Er is een toenemende vraag naar andere bouwmethoden die aansluiten bij het Europees beleid en de energiezuinige bouwpraktijk. Onder andere hierdoor neemt het aantal houtskeletbouw-gebouwen toe. “De productie en verwerking van hout is zeer energie-efficiënt, vanwege het lichte gewicht van hout. Hierdoor is weinig fossiele brandstof nodig bij de verwerking en er wordt ook nog COopgeslagen in het hout”, zegt Dennis van der Kooij, projectcoördinator bij ISSO.

Aangepast aan nieuwe regelgeving

Het Handboek sluit naadloos aan op de aankomende BENG-regelgeving en de NTA 8800. Nieuwe onderwerpen in het boek zijn circulair -, biobased – en aardbevingsbestendig bouwen. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de praktische invulling van het vernieuwde bouwbesluit (Besluit bouwwerken leefomgeving). De publicatie heeft bovendien een nieuwe hoofdstukindeling gekregen en is makkelijker te doorzoeken. Het boek is zeer geschikt als lesmateriaal bij diverse opleidingen.

Het Handboek Houtskeletbouw is te vinden op ISSO Open. Of lees meer over de totstandkoming van het herziene Handboek Houtskeletbouw op de projectpagina van ISSO. 

 
 

Meer nieuws berichten: