Realisatie Het Wester Nieuwleusen in volle gang

Vorige maand werd in Nieuwleusen symbolisch de eerste paal geslagen voor de bouw van 47 huur- en dertien koopwoningen van Het Wester in het uitbreidingsplan Westerbouwlanden Noord. Vastbouw BV uit Rijssen is ontwikkelaar en tevens verantwoordelijk voor de realisatie. Projectleider Jelmer Jonker vertelt onder andere dat er sprake is van een strakke planning. “De eerste drie blokken rijtjeswoningen leveren we nog voor de kerst op.”

We spreken Jelmer Jonker op de laatste dag van juni. Drie weken na het slaan van de eerste paal door bewoners, wethouder André Schuurman, directeur-bestuurder Robert Waarsing van Woningstichting Vechthorst en directeur Ronnie Hondeveld van Vastbouw Groep. “We hebben het tempo al goed te pakken. Ik hanteer altijd het gezegde “op kantoor moet je het al verdienen”, dat geldt niet alleen in financieel opzicht maar zeker ook qua planning. Op dit moment is de fundering van negen blokken al gelegd en volgende week starten we met de eerste betoncasco’s. De kozijnen inclusief beglazing worden compleet aangeleverd door Spaansen Beton en de eerste drie blokken willen we binnen drie weken, dus nog voor de bouwvak, wind- en waterdicht hebben. De 47 huurwoningen zijn in de sociale sector en worden afgenomen door Woningstichting Vechthorst. In een iets later stadium willen we ook twintig zogenaamde Smartwoningen bouwen, die specifiek bedoeld zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens. De rijwoningen zijn geschikt voor jonge gezinnen en doorstromers op de huizenmarkt. De vraag in deze doelgroepen is groot.
De Smartwoningen zijn op dit moment in de verkoop. Het zou wellicht zo kunnen zijn dat de woningstichting deze koopt en vervolgens verhuurt.”

Bijzonder
In de woningen die nu gerealiseerd worden is er op zolder ruimte gecreëerd voor een geïntegreerd energiesysteem. Jelmer Jonker: “Dat is inderdaad bijzonder. Onze installatiepartner Morrenhof-Jansen zal daar een installatie plaatsen ter grootte van twee Amerikaanse koelkasten. Hierin zijn een warmtepomp, ventilatiesysteem en warmwaterinstallatie geïntegreerd. Je hebt dus niet te maken met een buitenunit, zoals tot nu toe gebruikelijk is. Je hebt geen geluidsoverlast met deze gekozen optie.
De installaties worden geleverd door het Duitse Stiebel Eltron. De woningen zijn uiteraard duurzaam. De grootste uitdaging zit niet in het bouwkundige, maar meer in de planning. We moeten zorgen dat de trein blijft lopen. Qua inkoop van materialen is alles ingeboekt en afgekaart. Ook “de handjes” zijn gereserveerd. Echt grote problemen verwacht ik derhalve niet. We zijn gemiddeld met vier mensen op de bouw aanwezig. Een uitvoerder en drie vakmensen.”

Op de foto: Wethouder André Schuurman (l) en Vastbouw-directeur Ronnie Hondeveld – foto: Vastbouw BV

Meer nieuws berichten: