De Capellen Campus wordt een heel mooi gebouw

In de Zwolse wijk Holtenbroek wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de nieuwe Capellen Campus. De school, die een leeromgeving zal bieden aan circa vijftienhonderd leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO zullen begin volgend jaar, wanneer de oplevering gepland staat, een ware metamorfose ondergaan. Het huidige onderkomen aan de Lassuslaan dateert van de jaren zestig van de vorige eeuw. Met energierekeningen van honderdduizend euro per wintermaand en buitenproportionele onderhoudskosten is de school voor voortgezet onderwijs hard toe aan de verhuizing. Projectleider Reinold Jansen van bouwkundig hoofdaannemer Hegeman Bouw uit Nijverdal heeft daar begrip voor.

“Die wens begrijp ik heel goed”, vertelt Reinold Jansen. “Temeer ook omdat men al vijf jaar hunkert naar een onderkomen dat voldoet aan de moderne eisen des tijds. Er is veel gebeurd in de onderwijswereld. Bij Hegeman Bouw zijn we thuis in de educatieve sector. Een school zoals deze is totaal niet meer te vergelijken met de denkbeelden die leefden rond het onderwijs in de jaren zestig, zeventig. Je hebt het nu over duurzame, slimme oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van het binnenklimaat. Ook is alles veel transparanter en lichter geworden. Je ziet vrijwel geen school meer zonder mooi atrium. Dat wordt ook hier een van de blikvangers. En wat te denken van een sporthal op de eerste verdieping? Dat is bepaald nog geen gemeengoed, maar past hier prima in de onderwijsformule. Die vereist onder andere een indeling voor alle drie de geledingen onder één dak. De architect heeft hieraan middels een inventieve oplossing en passend antwoord gevonden qua indeling en routing van de school die zorgde voor de opvallende positionering van het bewegingsonderwijs.

Ons bedrijf vindt dergelijke uitdagingen mooi. Uiteraard vergt het de nodige speciale aspecten. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de akoestiek. Je wilt als je practicum les hebt niet steeds geconfronteerd worden met stuiterende basketballen. Het wordt echt een uniek en opvallend gebouw. Een mooi gebouw ook.”

Intensief voortraject
We gaan terug naar begin 2022 toen de gesprekken en het inschrijven op de Europese aanbesteding leidden tot de keuze voor de Nijverdalse bouwer. Reinold Jansen: “De prijs was destijds de doorslaggevende factor maar ook ons Plan van Aanpak werd als de beste beoordeeld. Even later ontstond de Oekraïne crisis en zoals bekend heeft dat nogal wat gevolgen gehad voor de prijzen en de leveringsbetrouwbaarheid.
Daar ontkwamen ook wij uiteraard niet aan. Op het moment van de inval was de gunning nog niet rond en in diverse, moeizame verificatiegesprekken zijn we er uiteindelijk uitgekomen. We hebben het heiwerk direct na de bouwvak vorig jaar opgestart. Ook in een iets later stadium, tijdens de eerste fase van de ruwbouw waren er nog spannende momenten vanwege de ongehoorde prijsstijgingen. Enerzijds is stilleggen de duurste en minst aantrekkelijke optie, anderzijds wenste de gemeente duidelijkheid die we gewoon niet konden geven. De gemeente vroeg van alles, maar zei eigenlijk niets. We hebben toen volgens de onderling afgesproken richtlijn “schadebeperkend werken” onze activiteiten voortgezet. Een andere hobbel die we gaandeweg het traject tegenkwamen was de energievoorziening. Vanaf dag één eiste de gemeente Zwolle een aansluiting op de stadsverwarming. De daarvoor benodigde infrastructuur was er echter niet en bleek later ook niet tijdig te kunnen worden aangelegd. Na het verzoek van het bouwteam om een andere oplossing te creëren, werd eerst gekozen voor een tijdelijke voorziening en later, alsnog, voor een selfsupporting energie neutrale optie. Dat had voor onze nevenaannemer Breman Utiliteit veel negatieve implicaties. Zo werd de benodigde Luchtcapaciteit opgeschaald van een keer 45.000 l/uur en een 15.000l/uur naar twee keer 45.000l/uur. Veel reken- en tekenwerk moest overnieuw en met de huidige problematiek in het leveren van onderdelen hield dit in dat we helaas moesten besluiten de opleverdatum een paar maanden naar achter te schuiven.”

Uitdagingen
Het tienduizend bruto vloeroppervlakte tellende schoolgebouw herbergde volgens Reinold Jansen de nodige bouwkundige uitdagingen. “Een van de meest bijzondere aspecten is, zoals gezegd, het atrium. Die van onder naar boven gerekend steeds kleiner wordt. Zeker ook vermeldenswaard is, is dat de eerste- en tweede verdiepingsvloeren hangen aan de dakconstructie. Ze liggen dus niet op de kolommen. We werken met gelamineerde liggers van twee meter hoog en zestig centimeter breedte. Andere opvallende zaken zijn het werken met ClickBrick, een circulair bouwsysteem voor het droogstapelen van bakstenen. Het geeft een traditioneel gevelbeeld, maar het is toch heel anders. De gevel wordt ook gekenmerkt door aluminium zetwerk met een biobased Neolife bekleding. Een gevelsysteem die bestaat uit een natuurzuiver houtcomposiet die nauwelijks kunststof bevat. Ook hierin zie je dus de duurzaamheid in terug. Door het hele gebouw zie je veel hoeken en verdraaiingen terugkomen. Ook zijn de binnenwanden vrijwel overal afgerond. We kunnen in Zwolle
onze vakkennis en expertise volledig benutten.”

Trots gevoel
Reinold Jansen twijfelt er geen seconde aan, dat hij begin volgend jaar met een trots gevoel de Capellen Campus overdraagt aan de gemeente Zwolle, de opdrachtgever namens het schoolbestuur. “Natuurlijk bagatelliseer ik de hobbels in de aanvliegroute niet, maar het gebouw staat er straks echt in zijn volle glorie.
De financiële uitdagingen hebben beslist niet geleid tot een “uitgekleed” schoolgebouw. Wat dat betreft stond de architect pal voor zijn ontwerp.
Ook ben ik trots op het door ons bedrijf geëtaleerde vakmanschap. We hebben veel werkzaamheden zelf uitgevoerd die we normaliter uitbesteden. De gevel is daar een mooi voorbeeld van. Nee, het is duidelijk dat de positieve gevoelens duidelijk overheersen.”

Artist impression: BDG Architecten

Meer nieuws berichten: