TEN BRINKE FOUNDATION START INZAMELINGSACTIE VOOR WEESHUIS IN MALAWI

“Betrokken, bewust en bekwaam”, dat zijn de bouwstenen van de filosofie van Ten Brinke uit Varsseveld. Het internationale projectontwikkelings- en bouwbedrijf laat dit terugkomen in al haar eigen activiteiten – zowel in de dagelijkse werkzaamheden als in de betrokkenheid bij de Ten Brinke Foundation. Daarom zet de eigen stichting van het bedrijf jaarlijks met Kerstmis een donatieactie op voor het eigen personeel: dit jaar komen de donaties ten goede aan een speciaal landbouwproject in Malawi. 

De Republiek Malawi is met bijna 21 miljoen inwoners één van de armste landen van Afrika. Sinds 2016 ondersteunt Ten Brinke een weeshuisproject met een boerderij in het Zuidoost-Afrikaanse land. Op een grondstuk van twee hectare – gefinancierd met behulp van de Ten Brinke Foundation – bouwden oprichtster Loyce Sikakula en haar man een weeshuis en een boerderij met kippen, geiten en groenten. Daar biedt ze in totaal 32 weeskinderen een nieuw thuis. Dankzij de voortdurende steun van de Ten Brinke Foundation kon ook een kleuterschool worden gebouwd. Tijdens een aangeboden opleiding kreeg Loyce Sikakula aanvullende knowhow over de thema’s duurzame landbouw, bijenteelt en bosbouw. Die knowhow helpt haar bij het toepassen en maximaliseren van de opbrengsten van haar eigen landbouw. 

“Verantwoord ondernemen vereist maatschappelijke betrokkenheid. Het doel van de Ten Brinke Foundation is om mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen zodat ze zelfvoorzienend kunnen worden. Toen ik Loyce Sikakula in 2016 ontmoette, was ik onder de indruk van haar enthousiasme en wilskracht. In de afgelopen zes jaar hebben we samen veel kunnen bereiken – de stimulans om het project verder te zien groeien en bloeien is daardoor des te groter”, aldus Albert Ten Brinke, directeur-grootaandeelhouder van Ten Brinke. 

Onlangs kreeg het project te maken met enkele tegenslagen, zoals oogst- en inkomstenverlies als gevolg van de Coronapandemie en een cholera-uitbraak. Dit laatste leidde tot een verbod op de verkoop van vers voedsel dat de Malawische regering in het najaar van 2022 oplegde, zodat de oogst van de boerderij niet op de lokale markten kon worden verkocht. 

De Ten Brinke Foundation is opgericht in 2011. De afgelopen jaren heeft zij twaalf verschillende projecten in tien landen gesteund, waaronder de bouw van een beroepsschool voor elektriciens in het West-Afrikaanse Gambia, boerderijprojecten in Niger en Ghana, de aanleg van waterputten in Mozambique en steun voor een vrouwenproject in Nepal. Daarnaast verstrekt Ten Brinke KIVA microkredieten om kleine ondernemers in derdewereldlanden in staat te stellen zelfstandig te worden en zo hun gezinnen betere toekomstperspectieven te bieden.

Momenteel wordt er steun geboden bij de oprichting van een Job & Business Centre in Malawi. Er zijn al een aantal technische hogescholen/opleidingscentra in Malawi die onder andere opleidingen aanbieden op gebieden zoals loodgieterij, elektriciteit, schilderen/verven, voedselproductie, tuinbouw, textiel, mode & design, toerisme, ICT, bedrijfsbeheer, landbouw, kantoorbeheer en gezondheidszorg. Wat ontbreekt is een organisatie die de jongeren helpt met het vinden van een passende baan of hen ondersteunt bij het zetten van de stap naar zelfstandig ondernemerschap.

Tegen deze achtergrond werd in samenwerking met vier opleidingscentra de organisatie Youth Enterprises opgericht, die zorgt voor de arbeidsbemiddeling van de studenten en hen adviseert en ondersteunt bij de stap naar zelfstandig ondernemerschap. In de eerste weken nadat het Job & Business Centre werd opgericht, konden er al verschillende stageplaatsen voor studenten worden aangeboden. 

Momenteel wordt er geïnventariseerd hoeveel studenten en op welke gebieden zij worden opgeleid, en anderzijds wordt er contact gezocht met lokale organisaties om vast te stellen welke behoeften er aan arbeidskrachten bestaat. 

Meer informatie over de Ten Brinke Foundation en de gesteunde projecten is te vinden op:   http://www.tenbrinke.com/nl/over-ons/ten-brinke-foundation.html

Geïnteresseerden die het project in Malawi ook willen steunen, kunnen rechtstreeks gebruik maken van de volgende donatierekening:

Ten Brinke Foundation 
ABN Amro BankIBAN: NL67ABNA0406 8575 12

Meer nieuws berichten: