Oost-Nederland verwacht in 2021 teruggang in utiliteits-, grond-, weg- en waterbouw

De bouwproductie in Overijssel, Flevoland en Gelderland krimpt dit jaar naar verwachting licht met -0,5% (landelijk -1,5%), waarmee het totale volume in de regio uitkomt op € 15,8 miljard. Vorig jaar was er nog sprake van krimp (-3%). De teruggang dit jaar is te wijten aan een krimp in de utiliteitsbouw (-3%) en de GWW (-3,5%). Dat blijkt uit de actuele economische ontwikkelingen in het tweede kwartaal die het EIB en Bouwend Nederland ieder kwartaal opstellen voor alle provincies en deelsectoren woning-, utiliteitsbouw en GWW.       

Toename vergunningen woningbouw van 17% 

In 2020 werden in de regio voor ongeveer 14.765 woningen vergunningen verleend. Hiermee is het aantal verleende vergunningen met 17% gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Vooral in de tweede helft van 2020 werden relatief veel vergunningen verleend. In het eerste kwartaal van dit jaar werden voor 1.728 woningen vergunningen verleend. 

Lichte afname werkgelegenheid  

De werkgelegenheid in de uitvoerende bouw in regio Oost daalt dit jaar naar verwachting met 0,5%, waarmee het totale arbeidsvolume in de sector uitkomt op 26.800 arbeidsjaren. Vorig jaar groeide de werkgelegenheid in de regio nog met 2% van 26.400 naar 26.900 arbeidsjaren. De daling in de werkgelegenheid in de regio is op hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde. Desondanks zijn de vooruitzichten voor de bouw en infra uitstekend. Het EIB verwacht ondanks de krimp dit jaar vanaf 2022 tot 2025 weer een productiegroei van 2,5%. Dat heeft tot gevolg dat de sector meer mensen nodig heeft. 

“Ik ben blij met de toename van de woningbouwproductie in Gelderland en Overijssel. Laten we nu doorpakken om het woningtekort verder terug te dringen, ook in de provincie Flevoland,” benadrukt Wilbert Schellens, Regiomanager Oost voor Bouwend Nederland. “Ik uit wel mijn zorgen over de daling in de utiliteitsbouw en infra. Gelet op de druk op de financiën bij veel gemeenten in Nederland pleit Bouwend Nederland voor 1 miljard extra per jaar voor gemeenten zodat zij hun gemeentelijke infrastructuur veilig en bereikbaar te kunnen houden.”

Groei woningbouw, sterke krimp utiliteitsbouw en infra in Overijssel De woningbouwproductie in Overijssel groeit dit jaar met +5%. Hiermee toont de productie sterke tekenen van herstel ten opzichte van vorig jaar (-19%). Zowel utiliteitsbouwproductie als de infraproductie laten een sterke krimp zien dit jaar. Utiliteitsbouwproductie krimpt met -7% en in 2020 was ook al sprake van een krimp van 11,5%. De infraproductie krimpt -4,5%, terwijl in 2020 nog een groei van +1% te zien was. 

Sterke krimp woningbouw Flevoland 

In Flevoland krimpt de woningbouwproductie sterk met -8,5%, terwijl hier vorig jaar nog sprake was van een groei van +4,5%. In Flevoland groeit de utiliteitsbouwproductie licht met -0,5% (2020: +14%). Daarentegen krimpt de infraproductie dit jaar met -2% (2020: 0%). 

Herstel woningbouw Gelderland 

De woningbouwproductie Gelderland groeit dit jaar met +5,5% (2020: -5%). De krimp van de utiliteitsbouwproductie houdt aan -2% (2020: -2,5%). Waar de infra in 2020 nog met +1,5% groeide, gaan we dit jaar naar verwachting een krimp zien van -3%. 

Totale beeld afgezet tegen landelijke cijfers 

Voor het totale beeld in de regio (afgezet tegen het landelijk beeld) zie bijgaande cijfers en grafieken van het tweede kwartaal 2021 voor regio Oost. 

Meer nieuws berichten: