Bouwtoelevering tekent convenant voor versnelling digitalisering in de bouwsector

Fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben het convenant ‘Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie’ gelanceerd. Hiermee geven zij aan te kiezen voor het op een uniforme manier inzichtelijk maken van productdata. ETIM maakt het mogelijk om producten op een standaard manier te classificeren. Hierdoor wordt de productdata in de hele bouwketen beter, meer betrouwbaar, actueler en transparanter.


Het convenant is een initiatief van Koninklijke Hibin en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek. Het convenant is in eerste aanleg ondertekend door een groot deel van bij Hibin aangesloten bouwgroothandelsbedrijven en inkoopverenigingen[1], die samen 324 groothandelsvestigingen in Nederland exploiteren. Vanuit het brede commitment van de bouwgroothandelsbedrijven wordt fabrikanten van bouwmaterialen de komende periode gevraagd aan te haken bij het convenant. Bijna twintig fabrikanten[2] hebben al gehoor gegeven aan die oproep. Het initiatief wordt ondersteund door onder meer Bouwend Nederland, DigiGO, het uitvoeringsteam van het Digitaal Stelsel voor de Gebouwde Omgeving (DSGO) en de European Association of National Builders’ Merchants Associations and Manufacturers UFEMAT[3].


Winst voor de bouwsector
Het belangrijkste aspect van productclassificatie is dat de klanten van de bouwtoelevering – bouwbedrijven en hun klanten – beter bediend kunnen worden en dat zij producten beter kunnen vinden. Het wordt makkelijker om productdata op te nemen in een digitaal bouwdossier en te voldoen aan wet- en regelgeving als de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de maatstaf MilieuPrestatie Gebouwen (MPG).
Verder draagt het convenant bij aan betere samenwerking in de bouwketen en het verbeteren en toekomstbestendig maken van interne processen bij bedrijven in de bouwtoelevering. Betrouwbare en gestandaardiseerde productdata leveren ook een bijdrage aan bouwgerelateerde maatschappelijke opgaven als de energietransitie,  circulair bouwen, versnelling van de woningbouw en verbetering van de bouwlogistiek. Daarmee geeft Koninklijke Hibin invulling aan de in 2019 gelanceerde strategie ‘Netwerk van de bouwtoelevering 2025’.


Concrete stappen
De ondertekening van het convenant is de aftrap voor een uitgebreide concrete samenwerking tussen fabrikanten en bouwgroothandelsbedrijven om meer productdata toe te voegen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Er zijn negentien productgroepen gedefinieerd, waaraan prioriteit wordt gegeven. Hibin heeft een aantal werkgroepen van product- en dataexperts opgericht met als doel om de ETIM-classificatie van de negentien productgroepen helemaal passend bij de branche te maken. Ketenstandaard Bouw en Techniek kan een en ander vervolgens ook op Europees niveau implementeren.


Mijlpaal in samenwerking
Pieter van Leusden, voorzitter Koninklijke Hibin: “Dit is een mijlpaal in de samenwerking tussen fabrikanten en groothandel. Met het convenant bevestigen partijen aan elkaar dat zij dezelfde digitaliseringsdoelstelling hebben en voor ETIM-classificatie kiezen om die te realiseren. Het convenant betekent dat we allemaal tegelijk in actie komen en elkaars inspanningen versterken.”

Rien Wabeke, directeur Ketenstandaard Bouw en Techniek: “Het komt erop neer dat we slimmer gaan samenwerken. Het gebruik van de ETIM-productclassificatie zorgt ervoor dat producten van fabrikanten makkelijk worden gevonden bij ontwerp, inkoop en onderhoud. ETIM is daarbij dé standaard voor productclassificatie voor de bouw- en installatiesector. De fabrikant, de bron van de productinformatie, is verantwoordelijk voor het beheer ervan. De groothandel distribueert die data. Daarmee borg je dat alle partijen in de bouwketen steeds over dezelfde actuele productdata kunnen beschikken.”

Richard Tieskens, voorzitter van het Digiteam, het uitvoeringsorgaan van DigiGO: “Het is een van de doelstellingen van DigiGO om productinformatie inzichtelijk te maken. We hebben vier ambities benoemd, waarvan de eerste gaat over deelbare en herbruikbare informatie. Het project voor versnelling van ETIM-classificatie van Hibin past daar precies in. Bij DigiGO zien we in bredere zin dezelfde behoefte en daarom zijn we hier heel erg blij mee.”

______


[1] Groothandelsbedrijven- en inkoopverenigingen per 23 maart 2021: 4Plus, Saint Gobain Distributions, SAKOL, TABS Holland Services, Veris.
[2] Fabrikanten per 23 maart 2021: BMI, Calduran Kalkzandsteen, Etex Exterior, Forbo Eurocol, International Plywood , Isobouw, Kingspan Unidek, Koninklijke MOSA, Knauf, MAKZ Kalkzandsteen, Omnicol, Skantrae, Ubbink, Unilin Insulation, VBI, Weber Beamix, Wienerberger, Xella.
[3] Supporters per 23 maart 2021: Bouwend Nederland, DigiGO, Madaster, NVTB, UFEMAT, VVNH.

Meer nieuws berichten: