Bouwstroom Oost van start

Woningcorporaties in Oost-Nederland werken samen in het ontwikkelen en realiseren van conceptwoningen.

De vraag naar woningen is groter dan het aanbod; er moeten snel meer nieuwe woningen worden gebouwd. Initiatiefnemer WoON Twente met als trekkers woningcorporaties Domijn, Vechtdal Wonen, Viverion, Welbions en De Woonplaats is daarom gestart met Bouwstroom Oost. Dit is een meerjarige samenwerking om door middel van conceptuele bouw sneller betaalbare woningen te realiseren. De gezamenlijke ambitie is om tot 2030 zo’n 2.000 conceptwoningen te bouwen. Hiervan is de helft grondgebonden en de helft gestapeld.

Steeds meer woningcorporaties en gemeenten kiezen ervoor om nieuwe woningen te ontwikkelen in een bouwstroom. Bouwstroom Oost is de achtste in Nederland. In zo’n bouwstroom kopen woningcorporaties gezamenlijk conceptwoningen in. Dit levert tijdwinst, kostenbesparingen en een beter lopend proces op. De kwaliteit en uitstraling van de woningen zijn bovendien meer dan gelijkwaardig aan traditioneel gebouwde woningen.

Aanmeldfase voor aanbesteding is gestart
Via twee aanbestedingen, grondgebonden en gestapelde bouw, zoeken de vijf genoemde corporaties één of twee bouwbedrijven die de komende vier jaar conceptwoningen gaan ontwikkelen en realiseren. Hierbij worden de corporaties begeleid door Brink Groep. Mogelijk sluiten meer corporaties in de loop van het traject aan en wordt de uitvraag groter. Geïnteresseerde bouwbedrijven kunnen zich voor beide aanbestedingen aanmelden. Per aanbesteding worden in de selectiefase vier partijen geselecteerd om deel te nemen aan de ‘gesloten gunningsfase’ die leidt tot het gunnen aan één partij.

Medio maart is de aanmeldfase gestart voor de aanbesteding voor grondgebonden woningen. Volgende week later start ook de aanbesteding voor gestapelde woningen. De aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar via Mercell: https://s2c.mercell.com/today/76493. Geïnteresseerde partijen kunnen zich de komende weken aanmelden.

Meer nieuws berichten: