Zwolle met afstand koploper zonne-energie van Overijssel

ZWOLLE – In de provincie Overijssel staat per inwoner voor 1,1 kilowatt vermogen aan windmolens en zonnepanelen opgesteld. Daarmee scoort Overijssel aanzienlijk lager dan de andere provincies in Noord-Nederland, zo berekende energiebedrijf Zonneplan uit Zwolle. Ook vergeleek het de diverse gemeenten, waaruit te concluderen valt dat de gemeente Zwolle veruit de meeste zonnestroom opwekt. In Borne liggen daarentegen de minste zonnepanelen op daken en op land.

Overijssel is bij uitstek een zonprovincie, zo blijkt uit de CBS-cijfers die Zonneplan analyseerde. Van het totale opgestelde vermogen aan hernieuwbare energiebronnen betreft liefst 94 procent zonnepanelen (op daken en in de vorm van zonneparken). Landelijk gezien is dit 73 procent. Overijssel kent dan ook nauwelijks (grote) windparken. Wel zijn er op diverse plaatsen grote zonneparken aangelegd. Zo zorgen de zandwinplassen Bomhofsplas en Sekdoornseplas in Zwolle samen stroom voor 11.000 huishoudens.

Zwolle absolute koploper zonne-energie

Deze zonneparken dragen bij aan de koppositie voor de gemeente Zwolle wat betreft ‘zonvermogen’. Ook het grote aantal huishoudens met zonnepanelen speelt hierbij uiteraard een rol. Opvallend is dat de grootste gemeente van Overijssel, Enschede met 160.000 inwoners, bijna veertig procent minder zonnestroom kan opwekken dan Zwolle met 130.000 inwoners. Ook Deventer, Hengelo en Almelo doen het zowel in absolute als relatieve zin minder dan Zwolle. De gemeente Hardenberg overstijgt Zwolle daarentegen wel in relatief opzicht. Met 2,1 keer zo weinig inwoners als Zwolle staat en ligt er in Hardenberg toch voor 58 procent van het Zwolse ‘zonvermogen’.

Meer nieuws berichten: