Woningaanbod van dertien corporaties op één website

Vanaf 28 maart vinden woningzoekenden het (sociale) huurwoningaanbod van maar liefst 13 corporaties eenvoudig en helder op één website: www.WoningHuren.nl. Ingeschreven woningzoekenden ontvangen deze week bericht over hun inschrijving en het overzetten daarvan naar WoningHuren.nl.

Eén website, één inschrijving

Voor woningzoekenden wordt het nog eenvoudiger om het woningaanbod te zien en erop te reageren. Met één inschrijving reageren woningzoekenden straks op het aanbod van de dertien samenwerkende corporaties. Handig als woningzoekenden in meerdere gemeenten op zoek zijn naar een woning. Of als er meerdere corporaties woningen aanbieden in de gemeente waar iemand zoekt.  

Samen
Dankzij de samenwerking van dertien corporaties is het mogelijk om het aanbod straks op één plek te vinden. De corporaties willen zo het vinden van een huurhuis zo makkelijk mogelijk maken voor woningzoekenden. In heel Nederland werken corporaties (regionaal) samen om het woningaanbod op één plek aan te bieden. Het samen aanbieden van het woningaanbod zorgt er ook voor dat er meer zicht is op de woonwensen van woningzoekenden in deze regio. Deze informatie helpt de corporaties en gemeenten bij het opstellen van woonvisies als het gaat om type woningen, woonlocaties en meer. 

Activeren

Woningzoekenden die ingeschreven willen blijven staan, ontvangen uiterlijk begin april een e-mail met daarin het verzoek het nieuwe account te activeren. Daarna kunnen ze reageren op het woningaanbod. Het overzetten van het account van de huidige corporatie naar WoningHuren.nl gaat automatisch en is gratis. Wil een woningzoekende niet dat de gegevens overgezet worden, dan vervalt de inschrijving. Een nieuwe inschrijving kost eenmalig € 25,00. Het jaarlijks verlengen van een inschrijving is gratis.

Voorzitter van de stuurgroep WoningHuren.nl is directeur-bestuurder John Olde Olthof van Reggewoon. “We werken al nauw samen binnen WoON Twente. Het initiatief is ontstaan vanuit dit samenwerkingsverband. Niet voor alle leden is WoningHuren.nl even belangrijk. Voor corporaties die in hun gemeente de enige aanbieder zijn ligt het anders dan voor steden zoals Almelo, Enschede, Rijssen en de gemeente Hof van Twente waar meerdere corporaties actief zijn. Grootste winst is dat (potentiële) huurders in n keer de volledige huurmarkt in onze regio in beeld krijgen. 

Deze nieuwe wijze van samenwerken is een paar jaar geleden geïntroduceerd in Drenthe en daar is men enthousiast. Er was bij sommige gemeenten een angst dat dit zou leiden tot meer regionale verhuringen, maar de cijfers tonen aan dat dit slechts sporadisch het geval is. 

In een breder kader geplaatst is het zo dat er steeds meer gevraagd wordt van corporaties. In de Regiodeal zijn afspraken vastgelegd en er zijn ook nationale prestatieafspraken. De druk op woningcorporaties neemt behoorlijk toe. Meer samenwerking komt derhalve niet uit de lucht vallen. Zo moet je dit initiatief ook duiden. Er zijn steeds meer woningzoekenden en de reactiegraad wordt steeds hoger. Dat heeft uiteraard ook te maken met de veranderende situatie in de koopmarkt. Het aanbod neemt af. Mensen blijven langer op hun plaats zitten. Kortom: een kwestie van vraag en aanbod, waarbij de uitkomst vooral op ons bordje komt. Beleggers en ontwikkelaars vertonen momenteel een terugtrekkende beweging en dat is ook terug te zien in de verminderde belangstelling voor de middenhuur. Dat is jammer, want als sector zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor de woningmarkt. Dat er meer regie vanuit den haag nodig is, is evident. Ook ‘Zwolle” kan in belangrijke mate sturend meewerken. De aanwezigheid van voldoende grondposities zullen de grootste uitdaging vormen.”

Deelnemende corporaties
Op www.woninghuren.nl staat straks het woningaanbod van Beter Wonen, De Goede Woning, De Woonplaats, Domijn, Mijande Wonen, Ons Huis, Reggewoon, Sint Joseph Almelo, Viverion, WBO Wonen, Welbions, Wonen Delden en Woningstichting Tubbergen. 

Meer nieuws berichten: