Upgrade voor ruim 1100 studentenwoningen Campus UT door Veste Wonen en Ons Verbond

Ruim 1100 studentenwoningen van Veste Wonen op de campus van Universiteit Twente in Enschede krijgen een upgrade door het consortium Ons Verbond. Dit consortium bestaat uit Bouwonderneming Oude Wolbers, Dura Vermeer Bouw Hengelo, Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg bv en Trebbe. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenden Martijn Rink, directeur-bestuurder bij Veste Wonen en Koert Terhürne, Bart Oude Wolbers, Peter Vollenbroek en Hein Trebbe sr., namens Ons Verbond de overeenkomst. De werkzaamheden starten in 2024 en nemen naar verwachting in totaal 4,5 jaar in beslag. Na de werkzaamheden zijn de woningen programmatisch, bouwtechnisch en energetisch weer klaar voor de toekomst.

Martijn Rink: “We zijn enorm verheugd over deze mooie samenwerking. Hiermee werken we stapsgewijs aan onze duurzaamheidsdoelen en blijven we innoveren op de campus.” Hein Trebbe sr., namens Ons Verbond: “Wij zijn buitengewoon trots dat we vanuit een strategische samenwerking tussen Twentse bedrijven aan de slag mogen voor Veste Wonen. Ik kijk uit naar een mooie samenwerking en een soepele uitvoeringsperiode.”

Op zoek naar de juiste partner
In Enschede beheert Veste Wonen 2400 studentenwoningen. 24 complexen, met in totaal 1124 studentenwoningen, voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd, daarom schreef Veste Wonen een uitvraag uit voor verduurzaming en verbetering hiervan. Verlenging van de levensduur, een open en transparante samenwerking, circulariteit en gezamenlijke bewonersbegeleiding zijn belangrijke pijlers. Het consortium Ons Verbond kwam bij de aanbesteding als winnaar uit de bus. Ons Verbond is een strategische samenwerking tussen de vier regionale bouwbedrijven, ondersteund door LKSVDD architecten, VIAC adviseurs, Winkels en Klein Poelhuis Installatietechniek.

24 complexen, 3 types, 1124 woningen
De plannen voor de upgrade omvatten 24 complexen. Alle complexen worden energetisch verduurzaamd, ook worden waar nodig de keukens, badkamers en toiletten vernieuwd. De complexen bestaan uit drie verschillende types. Het eerste type is Calslaan Oud, dit zijn gebouwen die bestaan uit vier woonlagen die plaats bieden aan 240 studentenkamers. Bijzonder is dat op deze gebouwen een extra verdieping wordt gerealiseerd. Campuslaan Hoog is het tweede type. Dit zijn drie woongebouwen die plaats bieden aan 205 studentenkamers. Het laatste type omvat 679 studentenwoningen die zijn gehuisvest in de zogenoemde wooncomplexen de Pyramides en Mastaba’s. Dit zijn veertien wooncomplexen met een monumentale status, waarbij gezorgd wordt dat de gebouwen toekomstbestendig zijn mét het behoud van het uiterlijk.

Upgrade ondertekening. V.l.n.r.: Martijn Rink, Hein Trebbe sr., Peter Vollenbroek, Koert Terhürne en Bart Oude Wolbers.

Samenwerking in circulariteit, het living lab en de bewonersbegeleiding
Circulariteit en lerend vermogen zijn belangrijke dragers binnen de verduurzaming van de studentenwoningen. Daarom wordt een living lab ingericht voor het creëren van bewustzijn, leren en innoveren op product, proces en samenwerking. Bij iedere fase wordt onderzocht hoe het goede behouden kan worden, het nodige wordt gerepareerd en waar mogelijk materialen worden hergebruikt. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, met als doel de geleerde lessen uit elke fase mee te nemen naar de volgende fase. Ook het begeleiden van de bewoners en verzorgen van vervangende woonruimte in het project vraagt om goede afstemming en heldere communicatie. Vanuit de samenwerking worden de bewoners goed begeleid en geïnformeerd. We hebben aandacht voor de situatie van de studenten, tijdens werkzaamheden wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met tentamenperiodes.

Planning upgrade studentenwoningen
Nu de overeenkomst is getekend begint de verdere voorbereiding. Naar verwachting starten de werkzaamheden voor de zomer 2024. Als alles volgens planning verloopt, dan nemen de werkzaamheden ongeveer 4,5 jaar in beslag.

Meer nieuws berichten: