Trento-Gestapeld bij De Klomphof in Wierden

Het was in juni 2021 toen Nijhuis Bouw de selectiestukken van Reggewoon ontving met de vraag om een aanbieding en presentatie van het plan in september in te dienen. En met een mooi resultaat, deze selectie wonnen we en in februari 2022 is het contract getekend.  Met het meegezonden beeldkwaliteitsplan in de hand zijn we samen met LKSVDD architecten uit Enschede het verdere ontwerptraject aangegaan. Met als resultaat dit mooie ontwerp.

Het project De Klomphof Wierden, wat Nijhuis Bouw in opdracht van Reggewoon gaat uitvoeren, bestaat uit een tweetal deelprojecten, nieuwbouw en groot onderhoud. Voor de nieuwbouw komen er twaalf levensloopgeschikte woningen en dertig appartementen verdeeld over een tweetal appartementenblokken. Deze appartementen worden uitgevoerd in het Trento®-Gestapeld-concept. Daarnaast wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan 28 bestaande appartementen.

Doordat de marktomstandigheden sterk gewijzigd zijn en het bedrijf te maken hadden met extreme prijsstijgingen is Nijhuis Bouw met Reggewoon in gesprek gegaan om de geactualiseerde aanbieding te bespreken. En hier is men, inclusief het doorlopen van nog een  optimalisatieronde, gezamenlijk uitgekomen. Het ontwerptraject wordt medio april 2023 afgerond, waarna direct de omgevingsvergunning wordt aangevraagd. De start van de nieuwbouw staat gepland voor september 2023. Met de start van het groot onderhoud wordt reeds op zeer korte termijn gestart.

Meer nieuws berichten: