Trebbe ontvangt als eerste in Nederland Gezonde Woning Keur voor woningen in Newtonpark Enschede

In Enschede ontwikkelde en realiseert Trebbe Newtonpark in Enschede. Een duurzame, groene leefomgeving met in totaal 94 woningen voor de sociale huur, middenhuur en koop. Bijzonder is dat de middenhuurwoningen aantoonbaar gezond gebouwd zijn. Deze woningen zijn als eerste in Nederland voorzien van het onafhankelijke keurmerk Gezonde Woning Keur™. Wat dit keurmerk precies is, inhoudt en waarom dit keurmerk belangrijk is voor bewoner, opdrachtgever en ontwikkelende bouwer, daarover vertellen Han Vrijmoed en Hein Stooker.

Gezonde Woning Keur™
Gezonde Woning Keur™ is een onafhankelijk keurmerk en heeft als het doel het bevorderen van de bouw van gezonde woningen en duidelijkheid te geven over gezondheidsaspecten van woningen aan eigenaren van woningen. “Onderzoek toont aan dat verschillende binnenmilieufactoren de gezondheid van de bewoners of gebruikers van gebouwen beïnvloeden”, vertelt Han. Luchtkwaliteit is een belangrijke factor hierin. Een gezonde woning is volgens Gezonde Woning Keur™ ontworpen en gebouwd aan de hand van tien thema’s. Deze tien aspecten zijn niet zomaar gekozen vertelt Han. “Vanuit wet- en regelgeving wordt wel getoetst op bijvoorbeeld TVOC’s en formaldehydes. Maar er zijn andere stoffen die minstens zo schadelijk of belastend zijn voor mensen, denk hierbij aan bijvoorbeeld zwaar vluchtige organische stoffen zoals pesticiden, weekmakers en zware metalen.” Han legt uit dat vanuit de bouwbiologie bekend is dat dit soort stoffen wel degelijk impact hebben op mensen. “En dat willen we voorkomen. Dat lukt door onder andere de toepassing van emissiearme materialen en het reduceren van chemische stoffen.” 

De certificering
Bij oplevering toetst en valideert Gezonde Woning Keur™ woningen op de genoemde tien gezondheidsaspecten. “Dat doen we door onder meer luchtmetingen.” Er zijn drie niveaus gebaseerd op het aantal punten; zilver emissie gereduceerd, goud emissiearm en platina emissie bijzonder laag. De middenhuurwoningen die afgenomen zijn door Newomij, zijn met vlag en wimpel geslaagd voor de toetsing. “De woningen zijn gecertificeerd op het niveau goud”, vertelt Han. “Zo zijn de bewoners verzekerd van een gezonde woning, met een gezond binnenklimaat.” En dat is belangrijk, vertelt Hein Stooker, want woningen worden steeds beter geïsoleerd en luchtdichter gebouwd. “Dus het borgen van een gezond binnenklimaat, wordt ook steeds belangrijker.”

Foto ©Paul van der Wal / Gezonde Woning Keur TM

Samen verder bouwen aan gezond geluk
“Met Gezonde Woning Keur™ kunnen we aantoonbaar maken dat we niet alleen duurzame, maar ook gezonde woningen realiseren”, vertelt Hein. Dit sluit naadloos aan op de missie van Trebbe ‘Samen bouwen aan geluk’. “Bij alles wat we doen, kijken we of we ook waarde toevoegen op het gebied van aarde, maatschappij en mens. Gezonde Woning Keur™ helpt ons hierbij door onafhankelijk vast te stellen dat de woningen die wij ontwikkelen en bouwen beschikken over een gezond binnenklimaat.” Ook vindt Hein het bieden van dit keurmerk een extra service richting haar opdrachtgevers. “Financiële marktdeelnemers zoals bijvoorbeeld beleggers zijn verplicht te rapporteren volgens de ESG-regels.” Met een ESG-rapportage wordt inzicht gegeven in milieu, sociale en bestuurlijke risico’s. “Met deze certificering kunnen onze opdrachtgevers aantonen relevant te zijn en gezond wonen te stimuleren, ook maken zij de waarde van hun vastgoed toekomstbestendig.” Volgens Han is er nog een bijkomend voordeel. “Gezonde Woning Keur™ is ook één van de validatiesystemen binnen Het Nieuwe Normaal.” Het Nieuwe Normaal is door Cirkelstad en het Ministerie BZK gelanceerd om handvatten te geven om gebouwen zo circulair mogelijk te realiseren. “Een van de paragrafen is toxiciteit en daar helpt Gezonde Woning Keur™ bij het inzichtelijk maken.”

Gezond woongeluk in Newtonpark
Duurzaam, ontmoeten en gezond vormen de rode draad in Newtonpark Enschede. Op de plek waar vroeger het ROC  stond, verrijst een nieuwe woonbuurt. Hier komen 94 woningen. Zo komen er 21 sociale huurwoningen die worden verhuurd door De Woonplaats, 19 middenhuurwoningen afgenomen door Newomij en 54 koopwoningen. De woningen zijn allemaal goed geïsoleerd en gezonde binnenlucht is geborgd door goede ventilatie. Niet alleen de woningen zijn gezond, ook de omliggende omgeving is zorgvuldig ontworpen. Newtonpark wordt een aantrekkelijke woonbuurt met een eigen park. Het park verbindt de omliggende omgeving met Newtonpark. Newtonpark wordt ingericht met meanderende paden en het krijgt een ontmoetingsplek met een natuurlijke speeltuin in het hart van de buurt. Het park wordt groen ingericht met veel planten en grote gazonvelden. Zo is het groene park een hele fijne plek voor de bewoners en omwonenden, maar is het ook klimaatadaptief want het park zorgt ook voor goede afwatering én is het een koele plek in warme zomers. Zowel de omwonenden als de toekomstige bewoners kunnen hier straks recreëren. Er zijn nog woningen beschikbaar in Newtonpark.

Meer nieuws berichten: