Storkgebouw wordt Esreyn complex van 42 appartementen

De plannen om een voormalig kantoorgebouw van Stork te transformeren tot een appartementencomplex dateren al van 2015 toen een ontwikkelaar uit Oss het pand in eigendom had. Toen deze de plannen niet rond kreeg kocht het huidige JOUW Wonen van Henk Wiggers en Marko Hartman het gebouw. Wiggers betrok Droste Bouwgroep bij zijn plannen en in tweede instantie werd een haalbaar plan ontwikkeld dat op dit moment gerealiseerd wordt. 

“Anderhalf jaar geleden werd de bouw opgestart”, vertelt projectleider Rob Oude Wolbers van de Hengelose bouwer. Het tijdspad voorziet in een gefaseerde oplevering in de tweede helft van dit jaar. Naar verwachting zullen in de loop van oktober de eerste nieuwe bewoners de sleutels in ontvangst nemen en we zullen voor de kerst het project volledig afgerond hebben.” 

Volgens directeur-eigenaar Maarten Droste van het vijftig medewerkers tellende bouwbedrijf was de voorbereiding behoorlijk intensief. Zeker wanneer je in acht neemt dat de inkoop van dit project plaatsvind in de periode van onzekerheid en turbulentie in de markt omtrent stijgende energieprijzen en leveringsproblemen als gevolg van de inval in Oekraïne. Maarten Droste: “Allereerst moesten we de haalbaarheid van het plan zeker stellen en daar zijn we samen met JOUW Wonen in geslaagd. Zoiets gaat begrijpelijkerwijs niet op één dag. Het gewenste aantal appartementen (42, red.) lag vast en op basis van het ontwerp was er slechts een geringe bandbreedte om zaken te veranderen. We kwamen uit op een aantal optimalisaties qua indeling van de appartementen en de routing. Dan heb je het eigenlijk over finetuning. Meest in het oog springend was het “opofferen” van een appartement ten faveure van een algemene ruimte. Ontwikkelaars zijn daar meestal niet direct enthousiast over, maar hier in dit project biedt het een duidelijke meerwaarde. Dat geldt ook voor de overdekte afgesloten parkeergarage. Het zijn aspecten die de nieuwe bewoners zwaar meewegen. Die nieuwe bewoners zijn voornamelijk zestigplussers die afkomstig zijn uit Hengelo, Borne en Enschede maar er zijn ook kopers vanuit de Randstad.” 

Vrijwel alles verkocht 

De verkoop van de appartementen startte twee jaar geleden. Rob Oude Wolbers: “Toen de v.o.n. prijzen waren vastgesteld is de verkoop vrijwel direct gestart. In no time zaten we al op zestig procent. Het gaf de ontwikkelaar dusdanig veel vertrouwen dat men zich garant stelde voor de ontbrekende tien procent. Zeventig is namelijk het percentage waarop je normaal gesproken de bouw start. En zo geschiedde het dus ook. Op dit moment zijn er nog vier beschikbaar maar daar zijn ook al opties op genomen. De makelaars hebben elke donderdag een uur lang een inloop gepland in de modelwoning die we al heel snel gerealiseerd hadden om de verkoop te stimuleren. De verkoopprijzen liggen, afhankelijk van de keuze, tussen de 350.000 en 410.000 euro.” 

Transformatie is altijd maatwerk  
Rob Oude Wolbers merkt op dat een transformatie, zoals het geval is bij Esreyn, per definitie maatwerk inhoudt. “Een voornaam aspect is sowieso altijd het plaatsen van nieuwe installaties in een bestaande gebouw. Daarnaast kom je altijd onverwachte zaken tegen. De ene keer is het asbest de andere keer bestaande constructies die na het verwijderen van de bestaande gebouwschil toch afwijken van de bestaande tekening waardoor er in detail wat aanpassingen nodig zijn. De constructie was vanuit het verleden best ruim gedimensioneerd, maar toch was het zaak voor de constructeur om te blijven bewaken dat we met alle nieuwe toevoegingen binnen de limiet van de constructie bleven  Dat leverde best wel de nodige kopzorgen op. We zijn er gelukkig in goed overleg met de constructeur uitgekomen maar we moesten onder andere wel door bestaande vloeren heen boren. Ook het inpassen en plaatsen van hsb-wanden in het bestaande pand was behoorlijk gecompliceerd. We hebben onze kennis en ervaring goed benut en dat geldt eveneens voor onze onderaannemers. Dat waren voor het overgrote deel vaste relaties van ons.” Maarten Droste: “ Een van onze uitgangspunten is altijd om onze specialistische relaties de ruimte te geven voor hun eigen inbreng. Je zou gek zijn om daar niet gebruik van te maken. We houden echter te allen tijde de eindregie. We gaan nooit akkoord met aanpassingen als we er niet voor de volle honderd procent van overtuigd zijn dat iets een meerwaarde oplevert. Dat geldt ook voor ontwerpdetails die vrijwel onuitvoerbaar zijn. Ook dat geven we van tevoren duidelijk aan. Esreyn leerde ons wederom dat alleen een coöperatieve en oplossingsgerichte samenwerking met alle partijen tot succes leiden. Zo had de aansluiting op de stadswarmte de nodige voeten in de aarde omdat er nog geen leiding lag. Door een open en constructieve dialoog met de nutsbedrijven is alles tijdig tot stand gekomen ondanks dat er best wel logistieke hobbels waren. We mogen al met al best trots zijn op hetgeen bereikt is. De buitenkant laat al heel mooi zien wat het eindresultaat wordt. De balkons, de kozijnen en het buitenstucwerk, het geeft een nieuw en fris karakter aan het pand.” 

Optimistisch 

Ook Rob Oude Wolbers bezorgt het project de nodige voldoening. “Hoe moeilijker de opdracht, hoe groter de voldoening het geeft. Als je het pand voor en, straks, na de transformatie één op één naast elkaar neerzet zal je verbaasd staan. Natuurlijk geldt de mening van de nieuwe bewoners het zwaarst. We zullen het vanaf oktober horen, maar de geluiden zijn positief.” 

Maarten Droste: “We zijn ook een bedrijf dat optimisme wil uitstralen. Uiteraard sluiten we onze ogen niet voor de realiteit en die zegt ons dat het lage consumentenvertrouwen en de iets hogere rente de eerste maanden van dit jaar tot een stagnatie van de verkoop heeft geleid. Aan de andere kant bespeur ik de laatste weken toch weer meer reuring en dat stemt me optimistisch. Het druppelt best wel door, en omdat we een breed terrein bestrijken ben ik niet zo negatief gestemd voor de toekomst. Integendeel. Maar alert blijven we zeker.” 

Meer nieuws berichten: