Stoevelaar Goor Groot Onderhoud project succesvol afgerond

Donderdag 22 juni rondde Lammertink Vastgoedzorg het groot onderhoudsproject af van 29 aanleunwoningen aan de Stoevelaar in Goor. Opdrachtgever Twinta, de vastgoedpoot van zorgorganisatie Carint Reggeland, toont zich bij monde van projectverantwoordelijke Raymond Post uiterst tevreden over het behaalde resultaat. Ook Laurien Lammertink is die mening toegedaan. Bovendien past een RGS-project als deze prima in de visie van het gestaag groeiende bedrijf uit Enter.

Raymond Post vertelt dat de voorgeschiedenis van de opdracht behoorlijk intensief was. “We hebben lang en zorgvuldig nagedacht over de vraag wat te doen met de 29 woningen. Ze dateren uit het begin van de jaren zeventig en staan er dus al ruim vijftig jaar. Slopen en nieuwbouwen was ook een reële optie. Daarbij is het zo dat de marktontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande prijsverhogingen ook een belangrijke rol speelden. We zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat een Groot Onderhoud de beste keuze zou zijn. We hebben Lammertink Vastgoedzorg in de hand genomen om een grondige inspectie te verrichten om te zien waar we het meest efficiënt de gelden kunnen inzetten  en, wat misschien nog wel belangrijker was, het oplossen van de nodige ongemakken. Met name op het gebied van wooncomfort en op energetisch vlak moest er een substantiële verbetering plaatsvinden. En daarin zijn we uitstekend geslaagd.” Laurien Lammertink: “In eerste instantie werd ons gevraagd wat regulier schilderwerk zou kosten met optioneel het eventueel vervangen van het glas door isolatieglas. Zoals Raymond al zei ontstond gaandeweg het proces de vraag om een veel omvattend Groot Onderhoud en een verduurzaamheidsslag. De vraag  hebben we samen met een aantal van onze ketenpartners beantwoord en handen en voeten gegeven inclusief een plan van aanpak. Uiteindelijk zijn we januari dit jaar gestart met isolatiewerkzaamheden en hebben het nu, ruim een half jaar later afgerond.” 

Labelsprong 
Raymond Post is met name te spreken over de forse labelsprong die de aanleunwoningen ten deel vallen. “Ondanks het feit dat de officiële rapportage nog niet binnen is, denken we toch een label B kwalificatie te behalen en dat is een grote sprong. Alleen de daken waren geïsoleerd en de resterende vlakken niet en dat is anno 2023 eigenlijk niet meer acceptabel. De woningen zijn aan de buitenzijde verduurzaamd door het vervangen van het enkele glas door HR++ beglazing inclusief Ventistone neuslatten en zelfregulerende ventilatieroosters. Ook zijn de schroten en de isolatie onder de kozijnen vervangen door volkern panelen en PIR platen aan de buitenzijde. Tevens heeft Lammertink Isolatie spouwmuurisolatie middels minerale glaswol aangebracht. Tot slot zijn de houten plafonds en boeien hersteld. Binnen zijn de ventilatie-units van ClimaRad toegepast en zijn de vloeren geïsoleerd met een gesloten cel PU-schuim. Van een aantal woningen zijn tevens de badkamer en de keuken geoptimaliseerd. Je mag gerust spreken van een Grootschalig Onderhoud. De contacten met de bewoners waren een belangrijk speerpunt in dit project, met name geien de doelgroep. Bij Lammertink Vastgoedzorg hebben we hier veel ervaring mee omdat we voor verschillende woningcorporaties en zorginstellingen werken. Onze vakmensen zijn daar speciaal op getraind en we hebben verschillende communicatiesjablonen die we hiervoor konden gebruiken. Samen met Twinta hebben we de eerste communicatie gedaan, en daarna waren de vakmensen van Lammertink Vastgoedzorg goed aanspreekbaar op locatie, iets waar Laurien Lammertink een belangrijke meerwaarde ziet. Voor een bewoner is het fijn dat men met vragen terecht kan bij één aanspreekpunt. Zeker als het gaat over zaken als een tijdelijke geluidsoverlast of de planning.” Een uitspraak die onderschreven wordt door de heer Van Oosten die we toevallig troffen bij de rondleiding bij het interview. “De heren en dame hebben het hier uitstekend gedaan. Ze verdienen een dikke pluim. Ik ben heel tevreden.” 

Echte kwaliteit 
Laurien Lammertink vertelt dat haar bedrijf de slogan “Waardevol Wonen” van Twinta in dit project ook centraal heeft gesteld. “Wij staan echt voor kwaliteit. Dat geldt voor de uit te voeren werkzaamheden, maar zeker ook voor de omgang met de bewoners. Omdat we in de winter zijn begonnen, konden de bewoners in overlastsituaties terecht in het woon-zorgcomplex Stoevelaar. Bijvoorbeeld als de stroom er even af moest of er aan de verwarming gewerkt werd. In het plan van aanpak hebben we de isolatiewerkzaamheden als eerste bij de hand genomen. Zodra alles stofvrij was volgden de andere onderdelen. Onze slogan is “Perfect voor elkaar”. Dat willen we zijn voor onze collega’s maar ook de bewoners. Ik denk dat we hier in deze opdracht in Goor uitstekend in zijn geslaagd.” Raymond Post: “Als Twinta gaan we voor langdurige samenwerking en ik denk dat onze ervaringen die we nu hebben opgedaan een gezonde basis vormen hiervoor. Alles begint met wederzijds vertrouwen. Beide partijen zijn transparant. Recht is recht en krom is krom. Met die instelling kom je het verst en ik kan niet anders dan onze tevredenheid uitspreken.” 

Meer nieuws berichten: