Steeds vaker lease in bouwsector

Hiltermann Lease, één van de grootste bank- én merkonafhankelijke leasemaatschappijen op het gebied van automotive en equipment in Nederland, verwacht in 2024 een verdere toename van leasecontracten in de bouwsector. Dit gaat voornamelijk om leasecontracten tot 250.000 euro. Dit is deels te verklaren doordat financieringen van MKB-bedrijven in de bouw verschuiven van bankleningen naar alternatieve financieringsvormen zoals leasing. Dit is in lijn met de cijfers die onlangs bekend zijn gemaakt door de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen, die in 2023 een stijging van 4,8% in leasecontracten rapporteert. Het totaal volume in 2023 kwam uit op 7,25 miljard, voor een groot deel te danken aan de inhaalbeweging die transportmiddelen hebben gemaakt na het wegwerken van de leveringsproblemen.

In recente jaren zijn banken geconfronteerd met toenemende regelgeving in de financieringssector, wat heeft geleid tot hogere kosten. Ook kapitaalbeslag, het arbeidsintensieve karakter en het inkrimpen van kantoornetwerk spelen een rol bij de verminderde toegang voor financiering bij midden- en kleine bouwbedrijven. Hoewel verplichtingen als “Know Your Customer” ook een belangrijke rol spelen bij leasemaatschappijen, kunnen leasecontracten besluitvaardiger en sneller worden afgesloten. Bovendien hanteren banken vaak striktere acceptatiecriteria bedrijven vaak minstens drie jaar operationeel moeten zijn. Hierdoor komen onder andere startende bouwbedrijven moeilijk aan krediet om investeringen mogelijk te maken.

Steeds vaker lease verwacht bij bouwbedrijven in het MKB
“De groei die we zien in het aantal nieuwe leasecontracten in het MKB is een bemoedigend teken dat er meer behoefte is aan alternatieve financiers. De niet-bancaire leasemaatschappijen groeien in 2023 met 27% in vergelijking met 2022. Deze cijfers bevestigen onze verwachting dat leasing een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de financiering van het MKB, maar dat de distributie ervan ook buiten de traditionele bankkanalen plaatsvindt. We verwachten dat deze trend zich in 2024 zal voortzetten, ook in de bouwwereld,” zegt Peter-Jan Bentein van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen.

“De afgelopen jaren zijn er duizenden bouwbedrijven bijgekomen in Nederland. Veel van dit soort bedrijven gaan opzoek naar alternatieve financiering om hun bedrijf draaiende te houden. Dit is verstandig, want door financiering op een slimme manier in te zetten, wordt de groei van de onderneming gestimuleerd” aldus Ewoud Sneep, commercieel manager bij Hiltermann Lease.

Als asset financier kijkt Hiltermann Lease sterk naar de waarde (ontwikkeling) van de asset, en op het essentiële belang van de asset voor de bedrijfsvoering. Dit, gecombineerd met criteria waaraan het bedrijf moet voldoen, maakt dat het hen in staat stelt om risico’s goed in te schatten én het MKB op een verantwoorde manier financiering te verstrekken.

Meer nieuws berichten: