Sleuteloverdracht Oderink & Koenderink gebouw Haaksbergen

De Historische Kring Haaksbergen mag het oude kantoorgedeelte van Odink & Koenderink de komende periode gebruiken om een goede herbestemming te vinden.

Ter Steege Bouw Vastgoed gaat het gebied herinrichten, maar het oude kantoorgedeelte van O&K gaat niet tegen de vlakte. Dat heeft grote historische waarde. Het oude kantoorgedeelte moet herbestemd worden. “Het is een gemeentelijk monument. We hopen dat daar een bedrijf zich in wil vestigen. Nu vragen wij als Historische Kring Haaksbergen aandacht voor dit gebouw. Wij hebben het in bruikleen van Ter Steege Bouw Vastgoed. Vorige week was er een symbolische sleuteloverhandiging”, zegt Bert Kors namens HKH.

De Historische Kring Haaksbergen fungeert als aanjager in het streven om het oude kantoorgedeelte van Odink & Koenderink te herbestemmen. Dit moet bewaard blijven voor Haaksbergen. Er is de HKH veel aan gelegen een bedrijf te vinden, dat zich op dit terrein wil vestigen.

Bouwen in het Oosten besteedde in de papieren editie van november j.l. ruime aandacht aan de nieuwebouw van Odink & Koenderink

Op de foto Erwin Tijhof (Ter Steege Gebiedsontwikkeling) en Jan Pot (Historische Kring Haaksbergen).

Meer nieuws berichten: