SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SPOORZONE HENGELO, HART VAN ZUID, GETEKEND OP PROVADA

Dinsdag 14 juni tekenden Gosse Dousma, directeur projectontwikkeling bij Van Wijnen en Joost Mulder, regiodirecteur BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling in de spoorzone van Hengelo, Hart van Zuid. 

In de komende jaren herontwikkelen zij een aantal van de voormalige industriegebieden nabij het station tot een nieuwe leefomgeving waar mensen kunnen wonen, werken, leren en ontmoeten. Er is volop aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en het industrieel erfgoed, openbare ruimte, klimaatadaptatie, duurzaamheid en nieuwe mobiliteit. Met BPD als ervaren gebiedsontwikkelaar in het herstructureren van spoorzones op diverse plekken in Nederland en Van Wijnen als innovatieve ontwikkelende bouwer ontstaat een enorme slagkracht, waarmee Hengelo in totaal zo’n 600 woningen rijker wordt. 

Innovatief bouwen en ontwikkelen voor middeldure huur en betaalbare koop
Een deel van de nieuwe leefomgeving zal bestaan uit betaalbare woningen, zowel appartementen als grondgebonden woningen. Hart van Zuid biedt ruimte aan jongeren die starten op de woningmarkt, maar ook aan doorstromers die houden van een dynamische [leef]omgeving. Met de nieuwe appartementenlijn van Fijn Wonen, het woonproduct van Van Wijnen, wordt dit goed ingevuld. Fijn Wonen realiseert betaalbare, duurzame woningen die ondanks dat ze uit de fabriek komen absoluut geen eenheidsworst zijn. Met minder mensen, minder afval en snelle realisatietijd is dit product passend bij de vraag. Met het BPD Woningfonds kan het aanbod van koopwoningen worden aangevuld met betaalbare middeldure huurappartementen in het gebied.

Volgens projectontwikkelaar Marten ter Haar van Van Wijnen Oost omvat de samenwerking drie deelgebieden van Hart van Zuid. “De eerste hopen we in de loop van volgend jaar op te starten. Dat zijn 68 woningen in De Appendage. Vervolgens ontwikkelen we gezamenlijk De Hijschveste dat in totaal circa driehonderd woningen en appartementen behelst. We hopen daarvan in 2024-2025 de realisatie op te starten. Het derde segment, De oude Ketelmakerij, zal ongeveer 230 wooneenheden zal tellen. Ook daarvoor geldt een geplande start in 2024-2025.”

Op dit moment bouwen we in Hart van Zuid in het deelgebied De Smelterij zestig woningen. Dat is een zelfstandige ontwikkeling. De vrije sector woningen zullen nog voor de jaarwisseling worden opgeleverd. in de loop van 2023 volgen de overige woningen. 

Van links naar rechts: André la Rivière (senior ontwikkelingsmanager  BPD) , Gosse Dousma (directeur Projectontwikkeling Van Wijnen), Joost Mulder ( regiodirecteur BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling) en Marten ter Haar (projectontwikkelaar Van Wijnen Oost) 

Meer nieuws: