IKC Het Saffier wordt opgeleverd volgens planning

Begin volgende maand vindt de oplevering plaats van Integraal Kind Centrum Het Saffier in de Zwolse wijk Stadshagen. In veel projecten geldt dat een oplevering een eind markeert van een samenwerking. In Zwolle is dat bepaald niet het geval. Jansman Bouw is namelijk opdrachtnemer op basis van DBME, Design, Build, Maintain and Energy. Projectleider Gert Jansen spreekt dan ook liever van een overgang naar fase drie waar Jansman en Florion gedurende 25 jaar de relatie voortzetten in de zogenaamde onderhoud- en beheerfase. Fase 1 betrof de ontwerpfase, opgevolgd door de realisatiefase die nu dus aanstaande is. Maar gevoelsmatig is het wel degelijk een belangrijke mijlpaal om trots op terug te blikken.