Project Diamantstraat Almelo goed gelukt

Enkele maanden geleden werden acht nieuwe tweekappers opgeleverd aan de Diamantstraat, gelegen aan de oostkant van Almelo. Initiatiefnemer was de Almelose tandarts Jan Rijnders die projectontwikkeling als een soort uit de hand gelopen hobby beoefent. Omdat hij grond had waar “iets mee moest gebeuren” betrok hij architect Jules Lucas uit Albergen. Beide heren hadden elkaar ooit leren kennen vanuit de tandartsstoel, maar hadden ook reeds succesvol samengewerkt bij de totstandkoming van een nieuwe entree voor het gezondheidscentrum van Rijnders aan de Kieftebeekslaan.  

Toen Jan Rijnders bij me kwam was het enige dat vaststond dat hij iets wilde met zijn grondpositie aan de Diamantstraat. Ik ben dus vanaf het startpunt betrokken geweest bij de planvorming. Dat er woningen zouden komen stond vast, maar hoe en wat was nog een open vraag. We hebben enkele varianten de revue laten passeren, zoals een serie rijtjeswoningen of drie blokken van drie. Uiteindelijk viel de keus op vier blokken van tweekappers. Vervolgens zijn de plannen verder uitgewerkt, wat geleid heeft tot gasloos bouwen en andere zo duurzaam mogelijke invullingen. De woningen leveren allen energie op. Dat is te danken aan het benutten van het lessenaars dak aan de zuid- zuidwest zijde. Per woning konden we zo dertig zonnepanelen plaatsen. Voldoende om ook energie te kunnen leveren aan laadpalen voor een elektrische auto. De woningen worden gekenmerkt door een grote wand naar de straat toe met een imposante hoogte van meer dan tien meter. Met twee verticale stroken per woning, waarin de kozijnen zijn geplaatst, levert dat vijf gemetselde zuilen per blok op. Deze vormen een imposante colonnade, zeker in de rij van vier blokken. 

Qua indeling is gekozen voor een doelmatige plattegrond. De woningen kennen vijf slaapkamers waarvan één als hoofdslaapkamer dient. De overige vier zijn flexibel. Je kunt ze bijvoorbeeld eenvoudig samenvoegen. Terugblikkend kun je stellen dat het een mooi en interessant gezamenlijk traject is geweest met Jan Rijnders en dat het project goed gelukt is.” 

De huidige situatie in de wereld van de architectuur ervaart Jules Lucas als “best wel spannend” al geldt dat niet voor hemzelf. “Ik ben ZZP’er en mijn situatie is onvergelijkbaar met die van de grotere bureaus. Ik werk met meerdere specialisten samen maar heb geen zware loonkosten. Het nieuwe prijsniveau en de gestegen rente zorgen voor het nodige uitstel hoor ik wel om me heen. Eerlijk gezegd zie ik de inkoopprijzen ook niet op korte termijn ineens met twintig, dertig procent dalen. Anderzijds ligt er wel een woningbouwbehoefte van 100.000 woningen per jaar. Als we de helft halen zou het me niet tegenvallen. Zelf hoef ik me beslist niet te vervelen. Ik ben bezig met een aantal woningen, het verweven en uitbreiden van een basisschool in een multifunctionele accommodatie, een nieuwe entree voor een advocatenkantoor en de herontwikkeling van een aantal appartementen boven een winkel. Mooie opdrachten die mooi bij me passen. Net als het project aan de Diamantstraat.” 

Meer nieuws berichten: