Een gezond klimaat en volledige privacy voor bewoners TMZ Almelo

De woonzorglocatie van TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) in Almelo wordt de komende vijf jaar volledig gesloopt en op dezelfde plek herbouwd. Afgelopen februari werd het bouwcontract ondertekend door TMZ, Dura Vermeer Bouw Hengelo en Hoppenbrouwers Techniek Almelo. Het woonzorgcomplex werd ontworpen door architect Hans Groenewegen die de nieuwbouw in een hypermoderne en duurzame jas stak. De vernieuwing van TMZ wordt gefaseerd uitgevoerd en zal vijf jaar in beslag gaan nemen. Er gaat een investering van tientallen miljoen euro’s mee gemoeid.