Zeven labelstappen in een keer in Vaassen

Op woensdag 1 juni rondt Triada de renovatie van 31 appartementen aan de Stein- en Smutsstraat in Vaassen feestelijk af. Woonstichting Triada blikt in de persoon van manager vastgoed Johan Wastenecker terug op een succesvol project dat onderdeel vormt van een grootschalige verduurzamingsslag. Deze verduurzaming moet ertoe leiden dat het woningbezit (circa 6.500 woningen) in 2050 volledig CO2 neutraal en aardgasvrij is.