Droste Bouwgroep anticipeert op verrijking van vastgoed in Enschede met Nieuwbouw 64 appartementen Zuiderval

De woningnood is hoog en Enschede vormt daarmee geen uitzondering op de regel. Dat in ogenschouw nemende zag Droste Bouwgroep kansen in een perceel aan de centrumkant van de Zuiderval in Enschede. Hier realiseert zij momenteel, -in eigen projectontwikkeling-, een wooncomplex met 64 huurappartementen in de vrije sector. En hoewel het voortraject een hoop voeten in de aarde heeft gehad kan tot nu toe gesteld worden dat de nieuwbouw voortvarend verloopt.