Praktijkrichtlijnen voor rookgasafvoer ter commentaar gepubliceerd

NEN heeft twee praktijkrichtlijnen voor rookgasafvoersystemen, NPR 2758 en NPR 2759, ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2021 commentaar indienen.  

Anders dan de bekende NPR 3378-reeks (voor gasinstallaties) behandelt NPR 2758 de niet-gasgestookte installaties. Het betreft installaties voor vaste en vloeibare brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie). NPR 2759 behandelt de categorie in het werk te realiseren rookgasafvoersystemen voor alle soorten brandstoffen.

Het betreft de volgende normontwerpen:
– Ontwerp NPR 2758 ‘Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en verbrandingslucht-toevoer en veilig gebruik van verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie) – Aanwijzingen en voorbeelden – Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 6062’.
– Ontwerp NPR 2759 ‘Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof – Aanwijzingen en voorbeelden – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062’.

Belang van deze publicaties
NPR 2758 bevat toelichtingen voor het ontwerpen, installeren, gebruiken, inspecteren en onderhouden van installaties voor rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer, gestookt op brandstoffen zoals hout, pellets, kolen en olie. Daarbij is aandacht voor (brand)veiligheid en gezondheid, aansluitend bij de eisen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier om installaties met CE-gemarkeerde producten.
NPR 2759 geeft handvatten voor situaties waarbij niet of niet geheel gebruik kan worden gemaakt van installatie-instructies van fabrikanten die voor reguliere CE-gemarkeerde producten beschikbaar zijn. Dat betekent dat de schoorsteenbouwer en de toestelinstallateur zelf de verantwoordelijkheid hebben om aan te tonen dat aan alle vereisten wordt voldaan.

Commentaar indienen en meer informatie
Belanghebbenden kunnen tot 1 februari 2021 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op Ontwerp NPR 2758 en Ontwerp NPR 2759.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces:  Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 162 of e-mail: bi@nen.nl.

Meer nieuws berichten: