OVERNAME LABEKO BV DOOR AGAR HOLDING BV

De aandeelhouders Jan Willem Lahuis van LABEKO BV en Roeland Reef van AGAR Holding BV hebben overeenstemming bereikt over overname van LABEKO door AGAR Holding. 

LABEKO en AGAR Holding zijn van oudsher beiden pioniers in de betonmortel. LABEKO BV gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, bestaat onder meer uit de werkmaatschappijen BCK: Betonmortel Centrale Koudekerk, ENBO: Eerste Nederlandse Bulk Overslag en CEMBELA. 

De activiteiten richten zich op het produceren van betonmortel, internationale bulkoverslag met mobiele installaties en CEMBELA is de enige importeur in Nederland van grijze cement overzee in plaats van per binnenvaart schip of per as. 

Dit familiebedrijf heeft in de nabije toekomst geen opvolgingsmogelijkheid vanuit de familie en/of bedrijf. Om het bedrijf succesvol te laten blijven en haar eigen identiteit te laten behouden is aansluiting met 45 medewerkers bij familiebedrijf AGAR Holding een gewenste stap. 

De directie van deze bedrijven blijft gevoerd door Jan Willem Lahuis en met name voor de betonmortelactiviteiten door Roald van der Wal. 

Tot AGAR Holding BV, gevestigd te Hengelo (O), behoren Betoncentrale Twenthe, Betoncentrale Drenthe, Betoncentrale Nederrijn, Betoncentrale Eemsmond, Betoncentrale Diamant, Remix Droge Mortel, Zandmaatschappij Twenthe, Orion Beton, Diamant Beton en Betonpompbedrijf Nijwa. Samen leveren zij een totaalpakket aan producten en diensten op het vlak van betonmortel, droge mortel, betonwaren en zand/grind door heel Nederland. 

Gelieerde bedrijven zijn Reef Quarzsandwerke in Duitsland en Clubb Concrete, Clubb Sand & Gravel en Remix Dry Mortar in Engeland. Daarnaast heeft AGAR Holding deelnemingen in Netterden Holding en Oosterweilanden. 

Voor AGAR Holding is de overname van LABEKO een strategisch waardevolle uitbreiding van haar portfolio. Dit geldt zowel op internationaal gebied, met name voor de gelieerde Engelse bedrijfsactiviteiten, maar ook in het Groene Hart van Nederland.

Meer nieuws berichten: