Ondertekening intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Zuukerenk

Op donderdag 12 oktober 2023 ondertekende wethouder Wonen Martijn Kerkmans namens Gemeente Epe een intentieovereenkomst met ontwikkelaars BPD | Bouwfonds GebiedsontwikkelingVan de Klok en Trebbe voor de gebiedsontwikkeling van Zuukerenk. Met de ondertekening van deze overeenkomst start de ontwikkeling van een nieuwe woningbouwlocatie in Epe.

Betaalbare woningen
De verwachting is dat in Zuukerenk uiteindelijk circa 450 woningen in diverse prijscategorieën worden gerealiseerd. Om tot de ontwikkeling van het gebied te komen zijn diverse uitgangspunten en randvoorwaarden opgesteld. Het landschap en de bestaande natuur dient als inspiratie. Klimaatbestendigheid is een belangrijk vertrekpunt voor de planuitwerking. Verder wordt ingezet op een groot aandeel betaalbare woningen.

Start bouw
Het tekenen van de intentieovereenkomst is het startsein om de haalbaarheid van woningbouw te onderzoeken en het plan verder uit te werken. Daarbij betrekt de ontwikkelaar ook de omgeving in een participatietraject. Wanneer de haalbaarheid is aangetoond, maken partijen verdere afspraken over de planning voor de planologische procedure tot en met de te verwachten realisatie van het project in 2026.

Het gebied Zuukerenk
Voor 2030 wil Gemeente Epe de bouw van 1800 nieuwe woningen mogelijk maken. In de Omgevingsvisie van Gemeente Epe is Zuukerenk aangewezen als één van de mogelijke locaties voor woningbouw. Daarnaast is Zuukerenk benoemd in de regionale Woondeal.
Het gebied Zuukerenk ligt direct ten zuidoosten van het dorp Epe en sluit aan op de bestaande woonwijk Vegtelarij.

Op de foto: v.l.n.r.: Jasper Karel (Van de Klok), Martijn Kerkmans (Gemeente Epe), Hein Stooker (Trebbe) en Henri Schimmel (BPD)

Meer nieuws berichten: