Norm voor rioolrenovatietechnieken gepubliceerd

Per 1 oktober 2020 is NEN 7801:2020 ‘Koepelnorm voor rioolrenovatie met behulp van liningtechnieken’ gepubliceerd. Adviseurs, producenten, uitvoerende partijen en kennisinstellingen hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze norm.

NEN 7801 is van toepassing op het ondergrondse inzamel- en transportsysteem voor afvalwater (buitenriolering) onder vrij verval (max. 0,5 bar) en de riolering binnen de perceelgrens voor zover deze deel uitmaakt van de buitenriolering. Repareren, vervangen en verbeteren maken geen deel uit van het toepassingsgebied van deze norm.

Achtergrond
Bij het ontwerpen van de renovatie van een riool worden in Nederland verschillende buitenlandse (Duitse) praktijkrichtlijnen gehanteerd. Er bestaan ook meerdere CEN- en ISO-normen, die op diverse abstractieniveaus dit onderwerp behandelen. Deze buitenlandse normen zijn in Nederland onvoldoende bekend, maar vaak wel van toepassing. Opdrachtgevers, toeleveranciers en dienstverleners van rioolrenovatie hadden de wens om te komen tot een nationale standaard voor rioolrenovatie in Nederland, waarbij de kennis uit de buitenlandse normen is toegepast. Dit heeft geleid tot deze integrale koepelnorm.

Overzicht renovatiemethoden
Nadrukkelijk is ervoor gekozen alleen de in Nederland meest toegepaste renovatiemethoden te noemen. Een compleet overzicht van alle renovatiemethoden is opgenomen in NEN-EN 15885 en in delen van de NEN-EN-ISO 11296 serie.

Meer informatie
Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 690 324 of e-mail bi@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Afvalwatertechniek’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van systeem- en productnormen voor de installatie, aanleg en herstel van transportleidingen en zuiveringsinstallaties voor afvalwater. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar bi@nen.nl

Meer nieuws berichten: