Nog milieu-informatie nodig voor omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Zwolle

Er mist nog informatie over gezondheid, natuur en verkeersveiligheid in het omgevingseffectrapport voor de Omgevingsvisie Zwolle. Dat zegt de Commissie voor milieueffectrapportage in haar toetsingsadvies aan de gemeente Zwolle. De gemeente had de Commissie gevraagd het omgevingseffectrapport te toetsen.

De gemeente Zwolle wil een Omgevingsvisie vaststellen. Dat is een strategische langetermijnvisie tot 2040 op de ontwikkeling van de leefomgeving. Zwolle bereidt zich voor op een groei van het aantal inwoners en wil daarom de komende jaren extra woningen bouwen. Het omgevingseffectrapport kijkt alleen naar het binnenstedelijke woningbouwopgave. De effecten van de bouw van extra woningen buiten de stad worden later beschouwd. Voordat de gemeenteraad over de visie besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een omgevingseffectrapport.

Het rapport beschrijft overzichtelijk en gestructureerd de effecten van de Omgevingsvisie Zwolle en van de mogelijke verschillende keuzes. Er ontbreekt nog wel belangrijke milieu-informatie in het rapport. Zo is nog niet beschreven wat de risico’s zijn van de extra stikstofneerslag op de beschermde natuurgebieden door de bouw van woningen en toenemend verkeer. Ook mist nog informatie over de ontwikkeling van luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de onderbouwing dat meer fietsverkeer samengaat met betere verkeersveiligheid.

Verder adviseert de Commissie een monitoringsplan op te stellen. Hiermee kan worden gevolgd of de ambities worden gehaald, of dat tussentijds bijsturing van beleid nodig is.

De Commissie adviseert deze informatie in een aanvulling op het omgevingseffectrapport op te nemen, en dan pas een besluit te nemen over de Omgevingsvisie Zwolle.

Meer nieuws berichten: