Nieuwe directie Wienerberger zet in op toekomstgericht bouwen

Wienerberger Nederland heeft per 1 januari 2024 een nieuw directieteam. Jasper Vos, voorheen directeur Operations, is benoemd tot Algemeen directeur en neemt hiermee de fakkel over van Bert Jan Koekoek die met pensioen ging. Remco Reinstra is nieuw in de organisatie als directeur Operations. Het team wordt gecompleteerd door Commercieel directeur Miranda Aarnoudse en Financieel directeur Susanne Bouwmeester. Tezamen nemen zij het voortouw in de realisatie van Wienerberger’s toekomstvisie, met focus op duurzaamheid en innovatie in de bouwsector.

Met een duidelijke visie op CO2-neutraliteit en het gebruik van groene energiebronnen, zet Wienerberger zich in voor een schone en gezonde toekomst. De nieuwe directie staat voor de taak om het bedrijf te leiden in een tijd waarin duurzaamheid en circulariteit de hoofdrol hebben. Jasper Vos zegt over die uitdaging: “In 2030 wordt er echt iets anders gevraagd van de manier waarop we in Nederland bouwen. De organisaties die daar het beste vorm aan geven, worden de winnaars van de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat wij bij Wienerberger daarvoor de juiste mensen aan boord hebben. Onze visie gecombineerd met de ruimte voor creativiteit en eigen initiatief binnen onze organisatie gaan ons verder brengen.”

Totaalaanbieder innovatieve systeemoplossingen 
Wienerberger transformeert van fabrikant van standaard bouwmaterialen naar totaalaanbieder van innovatieve systeemoplossingen voor de gehele gebouwschil en inrichting van de buitenruimte. Onder leiding van de nieuwe directie zal het bedrijf zich blijven richten op het leveren van hoogwaardige bouwmaterialen, terwijl het zich aanpast aan de dynamische behoeften van de markt en een voortrekkersrol heeft in de ontwikkeling van de bouwsector. Remco Reinstra’s achtergrond in de zware maakindustrie en Iangjarige ervaring in verschillende rollen in de operatie bij Tata Steel sluiten naadloos aan bij de focus van het bedrijf. 

Susanne Bouwmeester is sinds 2015 werkzaam bij Wienerberger en sinds 2021 verantwoordelijk voor het financiële beleid. Miranda Aarnoudse is er sinds 1 januari 2022 Commercieel Directeur. Zij heeft ruim 25 jaar ervaring buiten de bouwsector met commercie en transformatie van organisaties. Op basis van de eerder ingezette koers en visie zet het nieuwe team in op versnellen en waar nodig adaptief bijsturen in de strategische doelstellingen. 

Foto: Van links naar rechts het nieuwe directieteam van Wienerberger Nederland: Miranda Aarnoudse, Remco Reinstra, Susanne Bouwmeester en Jasper Vos.

Meer nieuws berichten: