Nieuwe cao Timmerindustrie

Op  9 december is een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe cao Timmerindustrie. De nieuwe cao heeft wederom een looptijd van 16 maanden (1 augustus 2020 tot en met 30 november 2021). 

Met het afsluiten van deze cao kiezen wij ook in deze onzekere tijden voor stabiliteit en continuïteit, aldus NBvT onderhandelaar Michel Nijenhuis.

CNV Vakmensen Emiel Peper vult aan dat er na vijf rondes onderhandelen een doortimmerd resultaat ligt waarin wij veel zaken hebben geregeld. Tijdens de looptijd worden de lonen twee keer verhoogd. De eerste keer op 1 januari aanstaande met een verhoging van 1,5 %, gevolgd door een verhoging met € 37,50 op 1 juli 2021.

In de cao zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Zo wordt het persoonlijke loopbaan budget verruimd en krijgt een groot deel van de medewerkers in onze sector de mogelijkheid om eerder te stoppen met werken. FNV geeft bij monde van Hans Crombeen aan dat de invoering van de zwaar werk regeling recht doet aan de mensen werkzaam in de Timmerindustrie. Hij is dan ook blij met de regeling en de nieuwe cao.

Op dit moment leggen cao partijen het onderhandelingsresultaat aan de leden voor ter beoordeling en ter instemming, waarna het resultaat wordt verwerkt in de tekst van de nieuwe cao voor de Timmerindustrie.

Meer nieuws berichten: