Nieuwe brochure “samen bouwen aan gezonde scholen”

Architectenbureau 19 het atelier en Nieman Raadgevende Ingenieurs hebben de brochure ‘Samen bouwen aan gezonde scholen’ ontwikkeld. Omdat wij vinden dat elk kind recht heeft op een gezonde leeromgeving.

Er vindt op dit moment een grote operatie plaats in onderwijsland. Veel schoolgebouwen zijn (te) oud waardoor knelpunten ontstaan in functionaliteit, comfort, duurzaamheid en exploitatie. 

Bovendien verandert de wereld in rap tempo: adaptief onderwijs, gepersonaliseerd onderwijs, digitaal onderwijs. Allemaal bedoeld om onze kinderen voor te bereiden op een goede en succesvolle toekomst. Maar verandert de omgeving waarin er geleerd wordt wel mee? Is de leeromgeving flexibel genoeg om zich te kunnen aanpassen aan ander gebruik? Tenslotte, door COVID-19 liggen de ventilatiesystemen in scholen onder een vergrootglas. Uit een eerste onderzoek blijkt dat zo’n 11% van de schoolgebouwen niet voldoet aan de (minimale) wettelijke ventilatienorm. Is er sprake van een ‘frisse school’ of dient het binnenklimaat verbeterd te worden? 

Het budget van de SUVIUS-regeling (Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen), bestemd voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren, is opgehoogd. De SUVIS is daarom weer open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Een goed moment dus om kritisch naar de huisvesting te kijken! Meer informatie en de voorwaarden leest u op www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvius

Door als architectenbureau en ingenieursbureau integraal naar bovenstaande opgaven te kijken kunnen er waardevolle ontwerpoplossingen ontstaan. Er wordt gekeken naar een eventuele herinrichting van het gebouw, in combinatie met de mogelijke duurzaamheidsmaatregelen die genomen kunnen worden. In de bijlage vindt u de brochure ‘Samen bouwen aan gezonde scholen’ met daarin meer informatie over de verschillende opties.

Meer nieuws berichten: