NIBE maakt Kalkzandsteen blij met positieve conclusie

Woningbouw in kalkzandsteen biedt de laagste MKI- en MPG-score en laagste CO2 uitstoot, zo blijkt uit recent NIBE-onderzoek. Voor Edwin Lokkerbol, bestuursvoorzitter Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK), vormt die positieve conclusie een mooi startpunt voor verdere verduurzaming van zowel het bouwmateriaal kalkzandsteen op zich, alsook de productiemethoden en niet te vergeten de grondstofvoorziening.

Mede door het klimaatakkoord van Parijs is de urgentie groot om klimaatverandering, als gevolg van broeikasgassen, te beperken. In de transitie naar een circulaire economie, stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2 uitstoot bij de bouw van gebouwen. Ondanks dat de Kg CO2 equivalent en onderdeel is van de MPG- en MKI-waarde, heeft de VNK dit vanwege de discussie rondom CO2 reductie nog een apart laten onderzoeken door NIBE. De MPG- en MKI-waarden waren al eerder onderzocht.

Kalkzandsteen laagste Kg CO2 eq.

Het onderzoeksrapport van NIBE toont aan dat woningscheidende wanden en binnenspouwbladen in kalkzandsteen in vergelijking met prefab beton, gietbeton en keramiek de laagste Kg CO2 eq. bevat in vergelijking met prefab beton, gietbeton en keramiek. Dit geldt voor vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en appartementen. 

Product van eigen bodem

Omdat de productie in Nederland plaatsvindt en de basismaterialen uit de direct omgeving komen, is het productieproces niet afhankelijk van geopolitieke invloeden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas. Kalkzandsteen wordt gemaakt uit een mengsel van zand, water en een beetje kalk. Dat mengsel wordt in een vorm geperst en onder stoomdruk verhard tot een steen, blok of groter element. Voor die verhardingsfase is een beperkte hoeveelheid energie nodig in de vorm van aardgas, maar inmiddels wordt gekeken naar andere methoden om de CO2 footprint nog verder te verlagen.        

Meer nieuws berichten: