KWS gaat samenwerking aan met DuSpot

Circulair bouwen is nog vrij nieuw en vraagt een andere manier van werken én om ketensamenwerking. Daarom is KWS onlangs een samenwerking aangegaan met de start-up DuSpot uit Enschede.

 

DuSpot is een digitale matchingsite, waar aannemers, leveranciers en opdrachtgevers (rest)materialen uit projecten kunnen aanbieden of juist kunnen aangeven dat zij op zoek zijn naar materialen. Het platform matcht vraag en aanbod en het maakt hergebruik van onze eigen materialen makkelijker.

100% circulair

Door restmaterialen aan te bieden via DuSpot kan KWS haar projecten nog duurzamer uitvoeren. Waar we voorheen niet altijd op de hoogte waren van restmaterialen op andere projecten, weten we nu door DuSpot wat er binnen KWS te halen én te brengen valt. De samenwerking voorkomt daarmee het onnodig afvoeren van materialen. En daar stopt het niet, want is er binnen KWS geen project dat onze materialen kan gebruiken, dan delen we het met de markt. De samenwerking is een mooie stap richting onze ambitie om 2040 100% circulair te zijn.

Voordelen

Naast de circulaire voordelen bespaart het hergebruik van materialen uit onze eigen projecten ook op inkoop, transport en stortkosten. Dit geeft ook meer zekerheid op levering en inkoopprijzen.

Marco Haverkamp, Projectbegeleider KWS; Mijn eerste spot die ik op DuSpot had gezet was ik binnen een uur kwijt, dit ging om een partij grond van 350m3. Uit mijn matches zag ik een match met een vraag naar grond van 10.000m3. Ik heb de betreffende persoon direct gebeld en heb de partij grond direct af kunnen voeren!

Vervolgstappen

Binnen KWS werken we de komende periode aan het inzichtelijk maken van onze interne depots. Want wat we wel gemerkt hebben. Vraag en aanbod werkt optimaal als veel partijen hier weet van hebben én er mee werken. Want hergebruik van materialen is altijd een win-win situatie.

Meer nieuws berichten: