Isala en BAM verlengen overeenkomst

Ziekenhuis Isala en BAM Bouw en Techniek – FM Services hebben hun langjarige samenwerking voor het technisch beheer en onderhoud van de Isala-gebouwen in Zwolle en enkele buitenlocaties gemarkeerd met een contractverlenging van tien jaar.  Beide partijen hebben een akkoord bereikt om dit contract, dat tot 2026 liep, te verlengen tot en met 2035.

FM Services is sinds 2013 samen met haar VOF partners Croonwolter&dros, Kropman en Unica verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van Isala Ziekenhuis Zwolle. Daarnaast heeft zij diverse huisvestingsprojecten, zoals het Gamma-knife Center, gerealiseerd. De Gamma Knife is een apparaat waarmee de meest precieze bestraling van de hersenen kan worden uitgevoerd.

In deze vernieuwde overeenkomst streven Isala en BAM naar jaarlijkse optimalisatie van de samenwerking met als doel verlaging van de kosten voor het ziekenhuis en verhoging van het onderling werkplezier. In de overeenkomst zijn evaluaties en cycli opgenomen om dit te bewerkstelligen. Dit is een uniek contract, omdat jaarlijks de scope van de overeenkomst en de bijbehorende begroting opnieuw worden vastgesteld, en zekerheid en continuïteit zijn geborgd door de langdurige samenwerking. Het aangaan van een langdurige overeenkomst maakt het ook mogelijk voor zowel Isala als BAM om de systemen steeds beter te leren kennen en daarmee de continuïteit in stand te houden.

v.l.n.r. Cécile Oostrik, Exploitatiemanager BAM Bouw en Techniek – FM Services en Roel Venema, Raad van Bestuur Isala.

Toegevoegde waarde

FM Services, het gespecialiseerde beheer- en onderhoudsbedrijf van BAM Bouw en Techniek voor complexe multidisciplinaire contracten, is verantwoordelijk voor het continu laten functioneren en presteren van de gebouwen en installaties van Isala, met als doel maximale veiligheid en bedrijfszekerheid voor patiënten, de zorg en bezoekers. Aangezien Isala als ziekenhuis 24/7 in bedrijf is, is continuïteit van de bedrijfsvoering waarbij je kunt vertrouwen op betrouwbare systemen van groot belang. BAM is daarom met een ‘dedicated team’ gevestigd op het terrein van Isala. Dit team van medewerkers is gespecialiseerd in zorgaccommodaties en kan een beroep doen op gespecialiseerde kennis die aanwezig is bij BAM en haar partners. 

Roel Venema, Raad van Bestuur van Isala, benadrukt dat de teams van BAM en Gebouwbeheer Isala essentieel zijn voor het 24 uur per dag beschikbaar en veilig houden van het ziekenhuis voor haar patiënten en personeel. 

Meer nieuws berichten: