Gemeente Arnhem en Trebbe slaan handen ineen

Op 11 mei ondertekenden Gert-Jan Braas, programmamanager bij gemeente Arnhem en Marinus den Harder, directeur bij Trebbe de meerjarenovereenkomst voor het collectief verduurzamen van particuliere woningen Arnhem-Oost. Deze collectieve aanpak biedt huiseigenaren de kans om binnen de Subsidie Eigen Woning Aanpak (SEWA) mee te liften op een passend aanbod op maat voor de buurt.

Particuliere woningaanpak Arnhem-Oost

Een groot deel van de woningen in Arnhem-Oost is corporatiebezit. Corporaties werken hard aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van hun woningbezit. Met SEWA Collectief maakt de gemeente het nu ook voor particuliere woningeigenaren mogelijk om hun woning op buurtniveau te verduurzamen.

Collectieve aanpak

Omdat het verduurzamen van een woning complex is, komt de gemeente nu met een regeling die een collectieve aanpak mogelijk maakt. Het doel van SEWA Collectief is het op grotere schaal isoleren van particuliere woningen. Met deze subsidieregeling en de collectieve begeleiding wordt het verduurzamen van de eigen woning haalbaar en betaalbaar voor een nog bredere groep inwoners. Er is subsidie beschikbaar voor ongeveer 1.750 woningen.

Selectie op energielabel en WOZ-waarde

De subsidieregeling geldt voor het verduurzamen van particuliere woningen in Arnhem-Oost met een laag energielabel (label C tot G (NTA 8800)) en een WOZ-waarde lager dan 355.000 euro*. Het advies en de maatregelen kunnen bestaan uit gevelisolatie, dakisolatie en bijvoorbeeld betere ventilatie van de woningen. Marinus den Harder, directeur bij Trebbe. “Ik ben er ongelooflijk trots op dat wij eigenaren van woningen kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Het wooncomfort en de betaalbaarheid van de energielast – en daarmee het woongeluk – zullen aanzienlijk verbeteren. Ik kijk ernaar uit om hier samen met gemeente Arnhem een succes van te maken.”

*Op basis van de betaalbaarheidsgrens 2022

10 jaar, 1.750 woningen

De particuliere woningaanpak Arnhem-Oost wordt gefaseerd gerealiseerd. Het eerste cluster omvat 65 woningen. Met de ondertekening werd het startschot gegeven voor de planvorming. Naar verwachting start de uitvoering van de maatregelen dan eind 2023, om de eerste fase in het voorjaar van 2024 op te leveren. Aansluitend worden de resterende woningen verbeterd, over een periode van maximaal tien jaar.

Meer nieuws berichten: