Doorbraak: Structureel minder winterwerkloosheid in schilder- en onderhoudsbranche

Van oudsher worstelt de schilders- en onderhoudsbranche met winterwerkloosheid. Deze seizoensgebonden uitval blijkt nu structureel af te nemen. Daar waar de sector in de periode oktober 2015-maart 2016 nog een ‘winter-uitstroom’ van 14% had, is deze afgenomen naar slechts 3% in de afgelopen winterperiode. Dat is niet alleen winst voor de werkgelegenheid, maar heeft ook een positief effect op het imago van de bedrijfstak voor nieuwe instromers. 

Noodgedwongen ontslagen 

Deze structurele afname mag een doorbraak genoemd worden. Het beroep van schilder werd ‘vroeger’ altijd gezien als een seizoensbaan van acht maanden. In de winter, toen er nog echte winters waren, werd meer dan de helft van de medewerkers noodgedwongen ontslagen omdat er te weinig werk was. Vaak werden die medewerkers drie tot vier maanden later weer in dienst genomen. Jonge instromers zagen het vanwege deze onzekerheid steeds minder zitten om in de deze branche aan de slag te gaan of aan het werk te blijven 

Financiële regelingen 

Werkgevers hebben er altijd veel aan gedaan om deze vakkrachten binnen te houden, ook in de winter. Er werden regelingen opgetuigd zoals een financiële tegemoetkoming vanuit A&O-services ‘premie per man per dag’. Maar ook richting opdrachtgevers werden initiatieven ondernomen om hen aan te sporen ook in de wintermaanden onderhoudswerk uit te laten voeren.  

Arbeidsverhoudingen 

Al deze inspanningen, met daarnaast de verbetering van de winterverven en het afschermmateriaal én de zachtere winters, hebben ertoe bijgedragen dat de winteruitstroom structureel verlaagd is. Dat blijkt uit een vergelijking van het aantal arbeidsverhoudingen in oktober van het ene jaar en maart van het jaar daarop: 

  • 14% in 2015-2016 
  • 11% in 2016-2017 
  • 7% in 2017-2018 
  • 5% in 2018-2019 
  • 7% in 2019-2020 
  • 3% in 2020-2021 

Project Imago 

Met een krappe arbeidsmarkt en een grote werkvoorraad is dit geweldig nieuws. Maar er is nog een groot gat te dichten. De nieuwe toekomstbestendige cao SAVG is een eerste stap. Daarnaast wil OnderhoudNL de komende jaren extra glans geven aan het imago van de bedrijfstak. De werkgroep Imago van OnderhoudNL voert momenteel een inventarisatie uit onder de leden. 

Foto: Onderhoudswerkzaamheden worden afgeschermd in de winter 

Meer nieuws berichten: