Der Kreis succesvol gerealiseerd door Nieuwenhuis Bouw

Sinds jaar en dag richt Nieuwenhuis Bouw uit Rijssen zich met name op de utiliteitssector en dan met name in de huisvesting voor industriële en dienstverlenende bedrijven. De nieuwbouw van Der Kreis in Hattemerbroek past dan ook uitstekend in het profiel van het bouwbedrijf. Algemeen directeur Jacob Kolk vertelt dat hij trots is op het eindresultaat.

Vooral het feit dat zijn bedrijf een collega ondernemer (Der Kreis Nederland B.V.) uit een heel andere sector met nul ervaring in nieuwbouw mee kon nemen in het proces met respect voor elkaars kennis en vaardigheden zal hem echter het meest zal bijblijven. “Dat geeft een geweldig en onbetaalbaar gevoel.” 

Nieuwenhuis Bouw voelt zich thuis in omgevingen waar men meebepalend is in de planvorming. Jacob Kolk: “ We hebben onlangs onze nieuwe website gelanceerd waarbij drie segmenten centraal staan: Advies, Ontwerp en Realisatie. En dat is ook hetgeen in dit project aan de orde is. Bij Der Kreis waren ze op zoek naar een dergelijke speler in de markt en daarom heeft men contact met ons gezocht. In de adviserende fase zijn we gaandeweg tot een bouwontwikkelings overeenkomst gekomen en hebben we gezamenlijk de puntjes op de i gezet.” 

Omdat alles volledig transparant, inclusief het investeringsplaatje, op tafel ligt, kan onder meer door voortschrijdend inzicht het nodige gewijzigd worden. Jacob Kolk: “Daarmee wordt de voorbereidingstijd af en toe wat langer, maar omdat daarna alles duidelijk is kun je die tijd terugverdienen in de bouw. Tijdens de plan- en later de ontwerpfase wil het nog wel eens voorkomen dat je vanwege financiele overwegingen bepaalde zaken moet aanpassen of wegbezuinigen. Dat was met Der Kreis juist andersom. De opdrachtgever heeft door de heldere financiële inzichten kunnen besluiten het pand te vergroten en volledig te verduurzamen. Of dat het een gevolg was van de prijsstelling in eerste instantie die hen wellicht meeviel, weet ik niet. Feit is wel dat het gebouw nu energie oplevert en dat men een eventuele groei in de komende jaren gemakkelijk aankan. De vorm en de functie zijn overigens identiek gebleven. Diezelfde transparantie heeft er eveneens voor gezorgd dat we er goed zijn uitgekomen toen de prijzen over vrijwel de gehele breedte explosief stegen tijdens de realisatie.” 

Pieken opvangen 

De grootste uitdagingen in bouwkundig opzicht zaten in de installaties. Jacob Kolk: “De grote trap en het kolomloos maken van de showroom zat qua uitvoering vooral in onze werkzaamheden maar de installateur heeft gezorgd voor een perfecte klimaatregeling en de mogelijkheden om bepaalde piekbelastingen aan te kunnen. 

Er is veel glas verwerkt in het pand en de zon draait als het ware om drie zijden heen. De warmte naar binnen halen is uiteraard één ding, maar het kwijtraken is een ander verhaal. Dat is uitstekend geslaagd. Hetzelfde geldt voor het aankunnen van piekbelasting. Als er bij een demonstratie of training in de showroom  een groot aantal inductieplaten van energie moeten worden voorzien dan gebeurt er wel wat. Ook dat is naar ieders tevredenheid opgelost.” 

Stabilisatie 

Jacob Kolk bespeurt een stabilisatie in de markt, maar beseft dat de bedrijfsfilosofie van zijn bedrijf Nieuwenhuis Bouw minder vatbaar is voor de grillen van de conjunctuur. “ Dit uit zich onder andere in het feit dat wij een grote verscheidenheid aan gebouwen realiseren en ons niet vasthouden aan 1 gebouwtype of bouwmethode. Ik hoor van collegae in bijvoorbeeld de woningbouw andere verhalen. Die hebben rechtstreeks te maken met rentestijgingen, consumentenvertrouwen en bouwvergunningen. Natuurlijk hebben wij ook te maken met laatstgenoemd aspect, maar we zijn geen bouwer van rijtjeswoningen of een vrijstaande villa. Ik constateer dat de investeringsbereidheid bij het bedrijfsleven nog steeds hoog is. Wij kunnen tot diep in 2024 kijken. Het maakt ons niet uit of we een sportschool moeten ontwikkelen en bouwen of een fabriekshal met kantoren en een auditorium zoals we bijvoorbeeld nu doen in Houten voor Inventum.  

Meer nieuws berichten: