De Woonplaats tekent nieuwe RGS contracten

Woningcorporatie De Woonplaats beheert veel collectieve installaties. Deze installaties behoeven naast onderhoud ook een verduurzamingsslag naar co2 neutraal voor 2050. Als innovatieve corporatie probeert De Woonplaats vooruit te denken hoe installaties zo goed, efficiënt en duurzaam te onderhouden zijn. De corporatie is ervan overtuigd dat de beste resultaten worden behaald met partners die zich ook verantwoordelijk voelen voor de installatie en het belang van de goede werking voor de huurders. 

De Woonplaats zet in op lange termijn samenwerkingen waarbij de focus ligt op de klant en de toekomst. Het zogenaamde resultaatgericht samenwerken (RGS). Zoveel mogelijk randzaken moeten daarbij centraal worden georganiseerd, zodat medewerkers zich kunnen richten op de klant en een zo goed mogelijke uitvoering. Met ondersteuning van verschillende (vaste) partners (Acutus, Admikeur en Edma) hebben we dit op een vernieuwende wijze kunnen uitvragen.

In de afgelopen jaren hebben deze doelen zich vertaald in een daadwerkelijke aanpak. De Woonplaats heeft zich breed georiënteerd op de markt en zich goed laten voorlichten door diezelfde markt. Na een succesvol plan van aanpak is het grootste deel van de collectieve installaties in kavels verdeeld en gegund aan Alferink Installatietechniek, Klein Poelhuis Beheer en Winkels Techniek. De ondertekening van de contracten vond in de afgelopen week plaats. Nu deze selectie en gunningsfase officieel is afgerond, kan het échte samenwerken beginnen.

Foto: v.l.n.r. de heer Winkels, de heer Van der Kolk, de heer Grashof en mevrouw Wolters

Meer nieuws berichten: