Bewoners van Aveleijn krijgen comfortabel nieuw thuis

Aveleijn, de zorgorganisatie die een leven vol betekenis biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, is een nieuw wooncomplex in Borne rijker. Al sinds 2013 was zij op zoek naar een passende locatie voor 32 oudere bewoners van het Johannes Klooster. De zoektocht eindigde op het terrein van de oude Eschschool. Zowel vanwege de centrale ligging alsmede de mogelijkheid daar het complete wensenpakket uit te voeren bleek deze locatie het meest geschikt. Aannemersbedrijf Bramer nam de bouwkundige uitvoering op zich; niet geheel verrassend. Aveleijn is een opdrachtgever waar zij al jarenlang een vaste bouwpartner van is.

Tekst: Jolanda Groothuis – Beeld: Wim van ’t Hoff (Eyemagic)

Senior projectleider Koen Wierts van Aannemersbedrijf Bramer bv, manager Vastgoed van Aveleijn Edward van Nielen en extern bouwmanager John Westdijk voor de nieuwe appartementen in Borne

Ten tijde van het interview (eind maart) zijn de bewoners van Aveleijn net een paar dagen gesetteld in hun nieuwe thuis. Het complex dat bestaat uit 32 appartementen heeft de vorm van een hof met kleinschalige woningen dat qua uitstraling past in de omgeving. Edward van Nielen, manager Vastgoed binnen Aveleijn zegt content te zijn met deze ontwikkeling. “De voormalige huisvesting was sterk verouderd en voldeed daarmee niet meer aan de eisen van deze doelgroep. In eerste instantie hebben we gekeken of renovatie haalbaar zou zijn. Daar liepen we al gauw tegen de nodige knelpunten aan. Dit gold tevens voor totaalsloop; er waren te veel argumenten die niet overeen kwamen met het programma dat wij voor ogen hadden. Uiteindelijk kwamen we bij de voormalige Eschschool aan de Oude Almeloseweg uit. Deze was niet meer operationeel.”

Bereidheid gemeente Borne

Hij vervolgt: “De gemeente Borne stond er onder voorwaarden voor open om het terrein te verkopen en gaf toestemming voor de sloop van de oude school en de bijbehorende gymzaal. We kunnen gerust stellen dat zij met het oog op alle belangen van haar inwoners en ondernemers haar rol goed heeft vervuld, met dién verstande dat we de omwonenden nauw zouden betrekken bij onze plannen. In een open proces met de gemeente, de buurtbewoners, de cliënten, de medewerkers en Hans Architecten ontwikkelden we een ontwerp. Samen met de verschillende deelnemers werden in een viertal werksessies de diverse belangen, zorgen en wensen belicht. Na het afronden van de laatste omgevingsprocedures vond op 31 januari vorig jaar de kick-off van de bouw plaats.”

Minimale energielasten

Volledig in lijn met de huidige klimaatdoelstellingen en de hoge eisen die Aveleijn stelt aan duurzaamheid, zijn er in de planuitwerking bewuste keuzes gemaakt voor de toepassing van vele duurzame en onderhoudsarme bouwmaterialen. Het wooncomplex kreeg een hoogwaardige energiebesparende schil met gemetselde gevels in warme rood-paarse bakstenen, kunststof kozijnen met driedubbel glas en een hoogwaardig geïsoleerde dakkap. Via warmtepompen wordt het bodemwater en het zonlicht ingezet om de benodigde energie duurzaam op te wekken. Dit kan op afstand gemonitord worden vanuit het gebouwbeheersysteem. Tevens wordt de verlichting Dali gestuurd met aanwezigheidsdetectie. De dagelijkse energielasten worden hiermee tot een minimum beperkt en het gebruik van aardgas is hierdoor overbodig.

Gezondheidszorg

Aannemersbedrijf Bramer kreeg van Aveleijn de opdracht voor de bouwkundige uitvoering van de Eschhof. Zij realiseert een grote verscheidenheid aan projecten zonder zich te specialiseren in een bepaalde branche. Senior projectleider Koen Wierts: “Wij zijn onder andere in de gezondheidszorg actief betrokken. Eerder hebben we de locatie in Denekamp van Aveleijn uitgebreid met een aantal nieuwe zorgappartementen. Het uitvoeringsteam dat De Eschhof realiseerde was tevens nauw betrokken bij de realisatie van wooncomplex De Löchte in Almelo. Momenteel wordt zij ingezet bij de nieuwbouw van 24 zorgappartementen De Citadel in Oldenzaal, eveneens voor Aveleijn. 

Vaste bouwpartner

Aveleijn is een opdrachtgever waar wij al jarenlang een vaste bouwpartner van zijn. We verzorgen het dagelijkse onderhoud en interne verbouwingen van diverse locaties. Met name de afstemming en de omgang met de bewoners zijn daarbij van wezenlijk belang. We kunnen stellen dat we een harmonieus team vormen. Uiteraard was ons er veel aan gelegen om ook de nieuwbouw van De Eschhof te realiseren.”

Gedwongen huwelijk

John Westdijk trad op als externe bouwmanager. Ook hij werkt al geruime tijd voor Aveleijn en draagt zorg voor de haalbaar- en maakbaarheid van de plannen. Veel aandacht ging uit naar de exploitatiekosten (total cost of ownership), waarbij de investering aan de voorkant van groot belang is, maar tevens het onderhoud in de lengte van de jaren. Op basis van het Plan van Aanpak en prijs werd Aannemersbedrijf Bramer de opdracht toegekend. John: “Je kunt onze samenwerking in dit project omschrijven als een gedwongen huwelijk dat toch goed is. Alle factoren, zowel bouwkundig als de communicatie met de omgeving verliepen in samenspraak met Koen en mij. En, ondanks dat de marktomstandigheden, kort  samengevat als ‘woest lelijk’ kunnen worden omschreven, hebben we elkaar goed geïnformeerd over de uitdagingen welke op ons pad kwamen. We wisten daar gezamenlijk de juiste remedie voor te vinden.”

Een lastig jaar

Koen Wierts weet er alles van: “Het afgelopen jaar was lastig en stond in het teken van prijsontwikkelingen, energie- en laagwatertoeslagen, personeelstekort, ziekteverzuim als gevolg van corona en materiaalschaarste. We moesten af en toe echt improviseren. Een voorbeeld ervan zijn de dakpannen die niet werden uitgeleverd. Dat had veel impact op de planning. Dit gold ook voor bepaalde installatietechnische onderdelen die een jaar geleden al besteld waren, maar die nu nog steeds op status ‘nalevering’ staan. Toch kijk ik terug op een mooie bouw waarbij een vast zevenkoppig team vanuit Bramer en installateur Woolderink en Paauwe prettig heeft samengewerkt. Al naar gelang de intensiteit werd de bezetting uitgebreid naar gemiddeld twintig vaklieden tijdens de afbouwfase. Naast het reguliere overleg waren de lijnen kort en hielden we elkaar goed op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang tijdens het proces.”

Eigen techniekruimtes

Volgens Wierts en Westdijk kenmerkt De Eschhof zich door specifieke elementen: “Deze woonlocatie onderscheidt zich doordat ieder appartement een eigen techniekruimte heeft die vanuit de gang bereikbaar is. Deze techniekruimten hebben twee enkele toegangsdeuren zodat periodiek onderhoud goed uitvoerbaar is en men niet in de woning van de cliënt hoeft te zijn. De architect heeft daarbij het idee opgepakt om de deuren niet vanaf vloerniveau te laten beginnen, maar deze verhoogd aan te brengen waardoor de plint op de wand door kan lopen. Daarnaast dienden de deuren zoveel mogelijk op te gaan in de wand. Over de hele linie gezien zijn er diverse mogelijkheden op een rijtje gezet waarin alle voor- en nadelen werden afgevinkt om uiteindelijk tot de juiste keuzes te komen.”

Het ontwerp

Refererend aan de traditionele bouwstijl uit de jaren ’20 en ’30 heeft de nieuwbouw van de Eschhof een gemetselde woonlaag op de begane grond gekregen met een aangekapte eerste verdieping. De zijvleugels en het centrale middendeel zijn op verschillende afstanden van elkaar verschoven en voegt zich op die manier natuurlijk, tussen de van oudsher gegroeide straatwand aan de Oude Almeloseweg. Er werd gekozen voor een geknikte mansardekap voorzien van vlakke warmrode dakpannen. Naast een optimale isolatie biedt dit tevens de mogelijkheid om diverse duurzame installatiecomponenten te plaatsen in de bovenste punt van het dak. Ook de plaatsing van zonnepanelen is uit het zicht (tussen beide daken) gepositioneerd.

Meer nieuws berichten: