Aannemers en scholen uit Zwolle organiseren Onderwijsdag van de Bouw

Vrijdag 7 juni presenteren bouw- en infra aannemers uit Zwolle en omgeving zich gezamenlijk op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken Zwolle. Leerlingen van leerjaar 1 van het VSO, Praktijkonderwijs, VMBO, MAVO, HAVO, VWO, Atheneum en Gymnasium in Zwolle gaan een leuke en leerzame dag beleven en maken kennis met de bouw- en infrasector.  

De jaarlijkse Dag van de Bouw is dé open dag van de Nederlandse bouwsector. Op deze dag kan men niet alleen zien hoever het project gevorderd is, maar krijgt men ook uitleg over hoe de bouw in z’n werk gaat. Tijdens de Onderwijsdag van de Bouw slaan bouwers, infrabouwers en scholen in Zwolle de handen ineen om leerlingen een mooie dag te laten beleven. Op vrijdag 7 juni presenteren zij zich op het bouwterrein van dijkversterkingsproject Stadsdijken, bij de Gasthuisdijk in Zwolle. Het waterschap Drents Overijsselse Delta werkt daar met de Dijkzone Alliantie Zwolle (aannemerscombinatie met Dura Vermeer en Ploegam) aan het versterken van 7,5 kilometer van Zwolse stadsdijken. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

Kennismaken met de bouw- en infrasector  
Rick Lormans, projectmanager bij Dijkzone Alliantie Zwolle, opent de Onderwijsdag van de Bouw in Zwolle om 9.00 uur, waarna leerlingen tot 15.00 uur in tijdszones langs activiteiten geleid worden. Van het metselen van een muurtje, tot het meebesturen van een beton- of graafmachine. Maar er is ook een grondradar, drone en leerlingen gaan een dijk versterken met zandzakken.  

De bouw- en infrasector staat centraal in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen. Denk aan het garanderen van geschikte woonruimte voor iedereen en het verduurzamen van onze huidige gebouwen en kantoren. Bovendien blijven deze werkvelden erg belangrijk voor het verbinden van mensen, met projecten variërend van wegen en bruggen tot tunnels en dijken. De aannemers, organisaties en bedrijven zetten zich daarom in om nieuwe talenten aan te trekken voor deze sector.  

“We kunnen laten zien hoe we samen met onze partners aan het werk gaan en tonen de materialen en machines die we gebruiken. Daarmee hopen we een zaadje te planten en jongeren te interesseren in de techniek”, aldus Rick Lormans, projectmanager bij Dijkzone Alliantie Zwolle.  

“We willen de bouwers van de toekomst kennis laten maken met onze sector op vrijdag 7 juni op de Onderwijsdag van de Bouw. In regio Zwolle willen we met de gehele sector laten zien wat we te bieden hebben. Dit doen we met ondernemers en het onderwijs samen”, voegt Esther ten Have, van Bouwend Nederland, toe. 

Deelnemers  
De activiteiten worden georganiseerd door (in alfabetische volgorde): BAM Infra, Dura Vermeer, Deltion College Zwolle, Van Gelder, Heutink Bouw, Kok Wilsum B.V., Ploegam BV, Roelofsgroep Den Ham, RTC Hardenberg, Schagen infraAdvies- en ingenieursbureau TAUW, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Hogeschool Windesheim. Zij worden in de organisatie ondersteund door Bouwend Nederland.  

Dag van de Bouw  
Aansluitend op de Onderwijsdag van de Bouw is zaterdag 8 juni de Dag van de Bouw bij de Industrieweg 41 in Zwolle. De Dag van de Bouw is de dag waarop bouwlocaties door heel Nederland hun bouwhekken openstellen om mensen kennis te laten maken met de positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis van de bouw en infra. De Dag van de Bouw wordt in 2024 op zaterdag 8 juni voor de 17e keer georganiseerd. 

Meer nieuws berichten: